Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza wzajemnych relacji między światem polityki a gospodarką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG097 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Analiza wzajemnych relacji między światem polityki a gospodarką
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych pisaniem prac dotykających różnorakich problemów ekonomicznych związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem instytucji gospodarczych i politycznych. Prace mogą być pisane zarówno w oparciu o metody ilościowe, jak i w oparciu o metody jakościowe. Prace mogą być przygotowywane w języku angielskim.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych pisaniem prac, przykładowo, z następujących tematów (lub im pokrewnych):

1. Konkurencja między partiami politycznymi i jej wpływ na wyniki gospodarcze.

2. Siła gospodarcza państw – jej czynniki składowe oraz wpływ na wyniki gospodarcze

3. Wpływ mediów na politykę gospodarczą i jej efekty

4. Zależności między protekcjonizmem handlowym a polityką fiskalną

5. Nierówności w podziale siły politycznej a nierówności ekonomiczne

6. Koordynacja pionowa pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha wartości – przyczyny powstawania i wpływ na wyniki gospodarcze.

7. Prawa własności a wyniki gospodarcze.

8. Koszty transakcyjne a wyniki gospodarcze

Literatura:

Literatura zostanie dobrana stosownie do podejmowanych przez studentów tematów prac magisterskich

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium studenci będą w stanie dokonać analizy zależności między rozmaitymi procesami społeczno-gospodarczymi uwzględniając przy tym ich złożoność i wielowymiarowość. Studenci będą w stanie zaproponować problem badawczy oraz zaplanować sposób jego badania. Dodatkowo studenci będą potrafili dokonać wyboru odpowiedniej metodologii badania. Studenci będą w stanie zinterpretować uzyskane wyniki i przeprowadzić na ich temat krytyczną dyskusję. Poza tym będą oni potrafili zaprezentować uzyskane wyniki na forum grupy I brać udział w dyskusji wyników uzyskanych przez pozostałych uczestników seminarium. Student będzie potrafił przygotować pracę magisterską zgodnie z istniejącymi wymogami.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium na I roku studiów drugiego stopnia jest przygotowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej i jej prezentacji w trakcie seminarium. Koncepcja ta oceniana będzie na podstawie zawartości merytorycznej i sposobu prezentacji. Wymagany jest także aktywny udział w dyskusjach poświęconych tekstom omawianym na zajęciach.

Zaliczenie seminarium na V roku uzależnione jest od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej i jej zawartości.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Fałkowski
Prowadzący grup: Jan Fałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Fałkowski
Prowadzący grup: Jan Fałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Fałkowski
Prowadzący grup: Jan Fałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Fałkowski
Prowadzący grup: Jan Fałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.