Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyczyny i skutki nierówności ekonomicznych – od Marksa do Piketty’ego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG104 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Przyczyny i skutki nierówności ekonomicznych – od Marksa do Piketty’ego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

W ostatnich latach nierówności ekonomiczne (dochodowe, majątkowe) stały się jedynym z najważniejszych problemów badawczych w ekonomii. Stało się tak zarówno z powodu wyraźnego wzrostu nierówności dochodowych w wielu krajach wysoko rozwiniętych, jak również z powodu głośnej książki Thomasa Piketty’ego (Capital in the Twenty-First Century, 2014). Sugeruje ona, iż w kapitalizmie nieuchronnie rosną nierówności dochodowe i majątkowe co przyczynia się do konfliktów społecznych i politycznych oraz do powstania społeczeństw patrymonialnych. Niniejsze seminarium magisterskie poświęcone jest badaniom nad przyczynami i konsekwencjami nierówności ekonomicznych. W ramach seminarium powstawać mogą prace empiryczne poświęcone weryfikacji hipotez dotyczących determinantów nierówności ekonomicznych i ich społeczno-ekonomicznych skutków. Możliwe są również prace o charakterze teoretycznym, porównawczym czy historycznym dotyczące teorii ekonomicznych wyjaśniających zmiany w nierównościach.

Pełny opis:

Nierówności społeczno-ekonomiczne (dochodowe, konsumpcyjne, majątkowe, ale również nierówności w zdrowiu czy w szczęściu) stały się ostatnio jednym z najistotniejszych i najpopularniejszych zagadnień badawczych w ekonomii. SIlny impuls w tym kierunku dała głośna książka Thomasa Piketty’ego (Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2014), w której przedstawiona jest wizja poważnego wzrostu nierówności ekonomicznych w kapitalizmie, które doprowadzą do powrotu do społeczeństw patrymonialnych (dziedziczenie pozycji ekonomicznej). Zagadnienie nierówności ekonomicznych oraz ich nieuchronności w kapitalizmie było jednak badane w ekonomii również znacznie wcześniej m.in. w pracach Karola Marksa i Vilfredo Pareto.

W ramach niniejszego seminarium magisterskiego powstawać mogą empiryczne i analityczne prace dotyczące weryfikacji ekonomicznych teorii (stworzonych m.in. przez Piketty’ego, Marksa, Pareto i in.) mających określone predykcje względem nierówności ekonomicznych. Predykcje te mogą dotyczyć nieuchronności wzrostu nierówności, determinantów wzrostu nierówności lub społeczno-ekonomicznych skutków wzrostu nierówności ekonomicznych. W ramach seminarium powstawać mogą prace empiryczne wykorzystujące międzynarodowe dane o nierówności lub też dotyczące wybranego kraju (USA, Polska, itp.). Możliwe są również prace o charakterze teoretycznym, porównawczym czy historycznym dotyczące teorii ekonomicznych związanych z nierównościami. Prace tego typu mogą dotyczyć np. porównania tez Piketty’ego z teoriami ekonomicznymi Marksa czy też próby zrozumienia (lub odniesienia do współczesności) historycznych teorii związanych z nierównościami ekonomicznymi.

W szczególności prace empiryczne mogą dotyczyć następujących zagadnień:

- weryfikacja założeń i tez T. Pikettyego dotyczących wzrostu nierówności dochodowych i majątkowych w kapitalizmie

- weryfikacja tez K. Marksa dotyczących zmian w nierównościach ekonomicznych

- testowanie empiryczne tez V. Pareto dotyczących formy (prawo potęgowe, power law) rozkładu dochodów, majątku i innych zmiennych ekonomicznych

- badanie empiryczne skutków rosnących nierówności w kontekście ich wpływu na wzrost gospodarczy, innowacyjność, szczęście, przestępczość, zdrowie, konflikty społeczne i polityczne itp.

- badanie trendów, determinantów i skutków nierówności ekonomicznych w Polsce

- pomiar i wyjaśnienie nierówności w zdrowiu, szczęściu i innych wymiarach dobrobytu

- badanie wpływu osób bogatych (i grupy osób najbogatszych) na przebieg procesów ekonomicznych i politycznych

- pomiar nierówności szans na osiągnięcie dochodów, zdrowia i szczęścia

- analiza wpływu postępu technologicznego na nierówność

- związki miedzy instytucjami a nierównością

- wpływ ostatniego kryzysu gospodarczego na nierówności ekonomiczne.

Literatura:

Literatura będzie dostosowana do celów konkretnej pracy. Poza tym wykorzystane będą następujące pozycje ogólne:

Thomas Piketty, Capital in the 21st century, Harvard University Press, 2014.

Anthony Atkinson, Francois Bourguignon, Handbook of income distribution, Elsevier, vol. 2, 2015.

Angus Deaton, The great escape: health, wealth and the origins of inequality, Princeton University Press, 2013.

Branko Milanovic, The haves and the have-nots: a brief and idiosyncratic history of global inequality, Basic Books, 2011.

Joseph Stiglitz, The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, W. W. Norton & Company, 2013.

Efekty uczenia się:

Podstawowym efektem seminarium jest ukończona praca magisterska. Poza tym po ukończeniu seminarium student powinien:

- posiadać wiedzę o głównych teoriach ekonomicznych dotyczących przyczyn i skutków nierówności ekonomicznych;

- znać względne zalety i wady różnych koncepcji, definicji i miar nierówności itp.;

- rozumieć i znać podstawowe trendy dotyczące zmian w rozkładzie dochodów w skali świata, kontynentów, grup krajów i Polski;

- wykorzystywać oprogramowanie statystyczne do pomiaru zjawisk dystrybucyjnych;

- potrafić przeprowadzić badanie empiryczne z zakresu ekonomii nierówności.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium jest oceniane na podstawie postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej oraz jakości pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.