Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryzysy walutowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG136
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryzysy walutowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to study functioning of the regulation and supervision of the banking sector in Poland and the European Union. Possible dissertation subjects could cover banking sector stability, EU banking union, benefits and challenges linked to non-bank financing of the economy. Students will gain knowledge on economic coordination and policy making in the EU and practical problems related to bank resolution process. The grading will be based on the progress in the preparation of the thesis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The topics of the seminar vary depending on students’ research interests. Main areas from which the subjects of dissertations are chosen include:

1. Analysis of the 2009-2016 EU crisis through the lens of banking sector problems;

2. Creation and outlook of the EU banking union;

3. Bank-sovereign “doom loop”;

4. Crisis prevention and resolution in the EU

5. Optimal bank taxation

Literatura: (tylko po angielsku)

There is no general required reading for this seminar. Specific readings will be determined by students' interests and preferences. Examples of the literature include:

European Commission (2016), Vade Mecum on the Stability and Growth Pact – 2016 edition, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/ip021_en.htm

Daniel Gros and Dirk Schoenmaker (2014), European Deposit Insurance and Resolution in the Banking Union, Journal of Common Market Studies, 1-18

Hans-Werner Sinn (2014), The Euro Trap, Oxford University Press

Marco Buti (2016), “What future for rules-based fiscal policy?” in Progress and Confusion: The State of Macroeconomic Policy, eds. O. Blanchard, R. Rajan, K. Rogoff, L. H. Summers (MIT Press)

IMF (2016), The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and Portugal, IEO Report

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon completion of the course the student should know 1) the mechanisms of currency crisis, 2) the role of the EMU in economic policy coordination; 3) key commercial banking concepts, capital requirements, resolution framework

b) Abilities:

1. A student is able to model, analyse and interpret the social and economic processes in an economy which is a part of a bigger economic and political union.

2. A student uses the knowledge gained during her/his studies and his own analyses to solve research problems

3. A student is able to conduct an econometric analysis, select data and information, present the outcomes of the research and write it down in a thesis.

c) Social abilities:

1. A student is able to define priorities in the research process.

2. A student is able to acquire and improve her/his knowledge and skills.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The seminar is passed if a student submits her/his master dissertation, which is accepted by the supervisor. In the fall semester the assessment is based on progress reports and presentations given during the seminar.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szczurek
Prowadzący grup: Mateusz Szczurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Szczurek
Prowadzący grup: Mateusz Szczurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)