Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG138 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Informatyka ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy dyplomowej z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zastosowań informatyki w analizach ekonomicznych. Seminarium dedykowane jest studentom zainteresowanym m.in. nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystaniem narzędzi IT w ekonomii, badaniem danych ekonomicznych przez systemy informacyjne itp. Zajęcia mają również na celu kształtowanie umiejętności poszukiwania niezbędnych danych i informacji, samodzielnej ewaluacji wykorzystywanych materiałów i opracowań oraz przygotowania i prezentacji własnych wyników badań i analiz.

Podczas zajęć studentom zostaną przedstawione formalne i merytoryczne wymagania dla pracy dyplomowej oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

W celu zaliczenia seminarium od uczestników seminarium będzie wymagane przygotowanie konspektu pracy oraz wygłoszenie prezentacji z zakresu obejmującego temat pracy.

Pełny opis:

I. Wsparcie w procesie wyboru tematu pracy dyplomowej poprzez przybliżenie zagadnień z zakresu:

- Informatyki ekonomicznej i powiązanych dyscyplin,

- Nowoczesnych technologii informacyjnych i możliwości ich innowacyjnego wykorzystania w biznesie,

- Wykorzystania narzędzi IT w ekonomii,

- Analiz danych nieustrukturyzowanych w badaniach ekonomicznych (Data Mining, Data Science, Text Mining),

- Analizy danych biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,

- Podstaw analizy i projektowania systemów informacyjnych,

- Podstawowych aspektów zarządzania projektami informatycznymi,

- Możliwości wykorzystania technologii multimedialnych w działalności gospodarczej,

- Istoty i znaczenia serwisów internetowych,

- Wykorzystania technologii informacyjnych i innowacyjnych rozwiązań IT w praktyce gospodarczej e-commerce.

II. Wybór tematu i omówienie umiejętności warsztatowych. Przedstawienie formalnych i merytorycznych wymagań dla pracy dyplomowej oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

III. Prezentacje referatów z zakresu prac dyplomowych. Omówienie prezentacji studentów.

Literatura:

Literatura zależna od wybranej tematyki pracy dyplomowej, dobierana indywidualnie do tematu pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- prezentuje wiedzę niezbędną do napisania pracy dyplomowej z wybranego tematu,

- opracowuje konspekt pracy dyplomowej,

- przedstawia prezentację obejmującą cele i hipotezy pracy oraz sposób zebrania materiałów źródłowych,

- przygotowuje pracę dyplomową zgodnie z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie konspektu pracy oraz wygłoszenie prezentacji z zakresu obejmującego temat pracy. Oceniany jest także stopień przygotowania pracy pod kątem formalnym i merytorycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuligowska
Prowadzący grup: Karolina Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuligowska
Prowadzący grup: Karolina Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.