Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia monetarne i finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG139 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia monetarne i finansowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania i prawidłowego przygotowania pracy magisterskiej.

Tematy seminarium koncetrują się na kwestiach monetarnych i finansowych, takich jak: efekty i kanały transmisji polityki pieniężnej, strategie banków centralnych, koszty inflacji i deflacji, znaczenie rozwoju finansowego i niedoskonałości rynku finansowego.

Zaliczenie będzie uzależnione od postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Metodologia przygotowania pracy magisterskiej. Sposoby formułowania i weryfikowania hipotez badawczych.

2. Przedstawienie zagadnień stanowiących podstawę sformułowania tematu pracy magisterskiej. Omówione zostaną następujące, proponowane, obszary badawcze:

2.1 Mechanizmy transmisji polityki pieniężnej.

2.2 Banki centralne: cele, niezależność, związki między polityką fiskalną i pieniężną

2.3 Polityka pieniężna po kryzysie finansowym.

2.4 Dostęp do kredytu (firmy) i usług finansowych (gospodarstwa domowe).

2.5 Wzrost i rozwój finansowy.

2.6 Znaczenie rozwoju finansowego i niedoskonałości rynku finansowego w cyklu koniunkturalnym.

Literatura:

Aisen, A. and M. Franken (2010), “Bank Credit during the 2008 Financial Crisis: A Cross-Country Comparison”, IMF Working Paper 1047.

Aizenman J, B Pinto and V l Sushko (2013), “Financial sector ups and downs and the real sector in the open economy: Up by the stairs, down by the parachute”, Emerging Markets Review 16, 1–30.

Amiti, M and D E Weinstein (2018), “How Much Do Idiosycratic Bank Shocks Affect Investment? Evidence from Matched Bank-Firm Loan Data”, Journal of Political Economy 126(2), 525-587.

Bernanke, B S and M Gertler (1989), “Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations”, American Economic Review, 79(1): 14–31.

Bodea, C. and Higashijima, M. (2017), “Central bank independence and fiscal policy: Can the central bank restrain deficit spending?”, British Journal of Political Science 47(1), 47-70.

Bordo, M.D. and Siklos, P.L. (2017) “Central bank credibility before and after the crisis”, Open Economies Review 28(1), 19-45.

De Haan, J., Bodea, C., Hicks, R., and Eijffinger, S.C.W. (2018) “Central bank independence before and after the crisis”, Comparative Economic Studies 60(2), 183-202.

Fratzscher, M., Lo Duca, M., and Straub, R. (2016) “ECB unconventional monetary policy: Market impact and international spillovers”, IMF Economic Review 64(1), 36-74.

Khwaja, A I and A Mian (2008), “Tracing the Impact of Bank Liquidity Shocks: Evidence from an Emerging Market”, American Economic Review, 98(4): 1413–1442.

Philippon, T, and A Reshef. (2013). “An international look at the growth of modern finance”, The Journal of Economic Perspectives 27 (2): 73-96.

Ramey, V A (1993), “How Important is the Credit Channel in the Transmission of Monetary Policy?”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39: 1–45.

Weber, C.S. (2018) „Central bank transparency and inflation (volatility) – new evidence”, International Economics and Economic Policy 15(1), 21-67.

Valickova, P., Havranek, T., and Horvath, R. (2015) “Financial development and economic growth: A meta-analysis”, Journal of Economic Surveys 29(3), 506-526.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu seminarium student:

- rozumie cele i realne skutki polityki pieniężnej

- zna strategie polityki pieniężnej i politykę banków centralnych w trakcie i po zakończeniu kryzysu finansowego

- potrafi analizować związki między polityką fiskalną i pieniężną

- rozumie znaczenie dostępu do usług finansowych.

- potrafi analizować rolę rynku finansowego we wzmacnianiu i osłabianiu wahań cyklicznych i w stymulowaniu długookresowego wzrostu.

Umiejętności:

Po zakończeniu seminarium student potrafi:

- formułować hipotezy i przeprowadzać ich weryfikację przy użyciu narzędzi ekonometrycznych

- napisać pracę naukową

- korzystać z i interpretować dane z bazy danych Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Bank Rozliczeń Międzynarodowych

Kompetencje społeczne:

- Umiejętność planowania czasu

- Umiejętność wykorzystania wielu źródeł informacji do pogłębiania wiedzy o znaczeniu rynków finansowych

Metody i kryteria oceniania:

Jedynym kryterium oceny są postępy w przygotowywaniu pracy magisterskiej. Do końca pierwszego semestru studenci, z pomocą prowadzącego, wybierają temat prac i przygotowują szczegółowy plan pracy oraz wstępną wersję jednego z rozdziałów, najlepiej poświęconego przeglądowi literatury. W drugim semestrze studenci przeprowadzają i opisują własne badanie. W trzecim semestrze przygotowywana jest kompletna praca magisterska, co stanowi warunek zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzozowski
Prowadzący grup: Michał Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzozowski
Prowadzący grup: Michał Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzozowski
Prowadzący grup: Michał Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.