Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG140 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia migracji
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przeprowadzenie studentów przez proces przygotowania pracy magisterskiej oraz nadzór nad tymże procesem. Uczestnicy zajęć mogą zaproponować własne tematy lub - alternatywnie – będą mogli skorzystać z puli tematów sugerowanych przez prowadzącego. W wymiarze tematycznym zajęcia koncentrują się na szeroko definiowanych ekonomicznych aspektach mobilności, począwszy od uwarunkowań migracji ((a) dlaczego migracja jest inicjowana i (b) dlaczego przekształca się w proces masowy) poprzez analityczne wyjaśnienie różnych form mobilności (selektywność migracji, migracja zarobkowa, migracja sezonowa, mobilność pracowników wysoko wykwalifikowanych), a skończywszy na społeczno-ekonomicznych skutkach migracji zarówno dla krajów pochodzenia, jak i krajów docelowych.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przeprowadzenie studentów przez proces przygotowania pracy magisterskiej oraz nadzór nad tymże procesem. Uczestnicy zajęć mogą zaproponować własne tematy lub - alternatywnie – będą mogli skorzystać z puli tematów sugerowanych przez prowadzącego. W wymiarze tematycznym zajęcia koncentrują się na szeroko definiowanych ekonomicznych aspektach mobilności, począwszy od uwarunkowań migracji ((a) dlaczego migracja jest inicjowana i (b) dlaczego przekształca się w proces masowy) poprzez analityczne wyjaśnienie różnych form mobilności (selektywność migracji, migracja zarobkowa, migracja sezonowa, mobilność pracowników wysoko wykwalifikowanych), a skończywszy na społeczno-ekonomicznych skutkach migracji zarówno dla krajów pochodzenia, jak i krajów docelowych (migracja i rozwój, transfery pieniężne i tzw. transfery społeczne, zdolność do transferu umiejętności, migracje powrotne, integracja ekonomiczna, wpływ migracji na sferę welfare, wpływ na sytuację na rynku pracy i pozycję rodzimej siły roboczej). W wymiarze naukowym celem seminarium jest zderzenie najważniejszych (i aktualnych) koncepcji teoretycznych z rzeczywistością społeczno-ekonomiczną. Z założenia, przedmiotem zainteresowania będą migracje zarobkowe (motywowane ekonomicznie), ale istnieje możliwość wykorzystania ekonomicznego aparatu analitycznego do badania / wyjaśniania innych form mobilności (np. migracje przymusowe).

Zajęcia będą miały przede wszystkim charakter seminariów, ale ich formuła dopuszcza spotkania o charakterze warsztatowym oraz spotkania indywidualne.

Alternatywne podejścia do teoretycznego wyjaśniania migracji (i jej skutków) zostaną przedstawione i poddane pod dyskusję podczas spotkań grupowych. Spotkania grupowe poświęcone będą również omówieniu wczesnych projektów prac (i ich części). Poza tym zajęcia będą miały formę warsztatów i spotkań indywidualnych. Warsztaty będą poświęcone ćwiczeniu konkretnych umiejętności praktycznych związanych z procesem pisania pracy magisterskiej (tworzenie i testowanie hipotez / pytań badawczych, prezentacja danych itp.). Spotkania indywidualne będą dedykowane omawianiu prac poszczególnych uczestników.

Literatura:

Castles, S., Miller, M. (2009). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. London: Palgrave.

Guilmoto, Ch., Sandron, F. (2001).The Internal Dynamics of Migration Networks in Developing Countries. Population: An English Selection 13(2): 135-164.

Hammar, T., Brochmann, G., Tamas, K., Faist, T. (red.) (2001). International Migration, Immobility and Development. Multidisciplinary Perspectives, Oxford: Berg.

Hatton, T.J. Williamson, J.G. (2002). What Fundamentals Drive World Migration? NBER Working Papers 9159, National Bureau of Economic Research, Inc.

Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, E. (1999). Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium, Oxford: Clarendon Press.

McKenzie, D., Rapaport H. (2007). Network Effects and the Dynamics of Migration and Inequality: Theory and Evidence from Mexico. Journal of Development Economics 84 (1): 1–24.

OECD (2018 i inne lata). International Migration Outlook. Paris: OECD.

Stark, O. (1991). The migration of labor. Cambridge: Basil Blackwell.

UNDP (2009). Overcoming barriers: Human mobility and development. Human Development Report 2009, New York: UNDP (dostępne on-line: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/)

Efekty uczenia się:

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie ich aktywności oraz postępów w pracy nad pracą magisterską

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaczmarczyk
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.