Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG144 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

zainteresowanie tematyką finansów przedsiębiorstwa


Skrócony opis:

Podstawowym celem uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej z zakresu szeroko pojętych finansów przedsiębiorstwa. Praca powinna przedstawić wybrany problem badawczy w sposób wykorzystujący najnowszą literaturę, dotychczasowe badania i/lub nowoczesne metody ilościowe, a także odpowiadający aktualnym światowym standardom naukowym.

Pełny opis:

W trakcie seminarium uczestnicy zapoznają się z wybranymi najciekawszymi zagadnieniami badawczymi w obrębie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Jako że rachunek ekonomiczny dotyczy każdego podmiotu, czy to przedsiębiorstwa nastawionego na zysk, czy non-profit, firm działających w każdym sektorze gospodarki, to przedmiotem analizy na seminarium mogą być bardzo rozmaite kwestie z zakresu finansów, jak na przykład dobór źródeł finansowania działalności gospodarczej, rentowność i ryzyko projektów inwestycyjnych, zarządzanie przepływami finansowymi przedsiębiorstwa, metody wyceny, jak i wiele innych.

Po nakreśleniu potencjalnych obszarów badawczych uczestnicy wybierają interesujący i użyteczny w ich dalszej karierze zawodowej temat pracy magisterskiej. Bazując na dokonanym wyborze, a także w oparciu o przykładowe obronione prace magisterskie studenci zapoznają się z warsztatem pisania prac. Na tym gruncie seminarzyści przeprowadzają własne prace badawcze (przegląd literatury, sformułowanie hipotez badawczych, zebranie i przygotowanie danych, estymacja modelu/prace obliczeniowe, interpretacja i dyskusja wyników) i przygotowują pracę magisterską.

Literatura:

Będzie dobierana indywidualnie do tematów powstających prac dyplomowych.

Efekty uczenia się:

Student wie jaka jest konstrukcja i struktura prac magisterskich, zdaje sobie sprawę z wagi prawidłowego określenia celu, zakresu i metody pracy. Rozumie jak przebiega proces testowania hipotez, wie jak pracować z literaturą i materiałem empirycznym tak, by przeprowadzić proces ich weryfikacji.

Student umie dokonać krytycznego przeglądu literatury oraz pracować z materiałem empirycznym. Potrafi formułować pytania i hipotezy badawcze, a także dobrać odpowiednie metody ich weryfikacji. Jest w stanie dokonać syntezy uzyskanych wyników formułując odpowiednie wnioski z analizy.

Dzięki wspólnym spotkaniom i dyskusjom nad pracami innych uczestników seminarium, student potrafi inspirować pracę innych. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego celu seminarium, jakim jest napisanie pracy magisterskiej. Dzięki studiom nad literaturą potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- semestr I - przedstawienie i przyjęcie planu oraz tez pracy, przedstawienie prezentacji uwzględniającej koncepcje teoretyczne, a także główne badania z zakresu tematu pracy;

- semestr II - przedstawienie części pracy zawierającej przegląd literatury (omówienie teorii i przegląd dotychczasowych badań);

- semestr III - zaprezentowanie wyników badań własnych i złożenie pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-dos Santos
Prowadzący grup: Dominika Gadowska-dos Santos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-dos Santos
Prowadzący grup: Dominika Gadowska-dos Santos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.