Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Equity and Fixed Income

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU1EFI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Equity and Fixed Income
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Main objective of the course is to discuss problems of equity/corporate value and fixed income securities from practical perspective: construction, valuation and application in the field of financial markets. Course is comprised of two main building-blocks (preceded by one introductory lecture):

1) corporate valuation,

2) overview of fixed income securities, its valuation and application.

The course is intended for students with basic knowledge in finance, eager to learn some new concepts regarding fixed income markets. Assessment will be based upon written examination.

Pełny opis:

LECTURE 1. Revision of basic concepts:

- time value of money,

- incorporation of risk into the model.

PART I Corporate Valuation

LECTURE 2. Introduction to Company Valuation

- purposes of company valuation,

- basic notions and assumptions.

LECTURE 3. Discounted Cash Flows Method in detail

LECTURE 4. Weighted Average Cost of Capital

LECTURE 5. DCF in practice

PART II Fixed Income Securities

LECTURE 6. Overview of Fixed Income Securities and Bond Valuation.

- basic fixed income securities: bonds and their features,

- fixed income derivatives: futures, options, swaps, swaptions

- bond valuation methods.

LECTURE 7. Theory of Interest Rates

- yield curve (possible shapes, theories of yield curve)

- kinds of interest rates: spot rates, forward rates, simple and compunded interest (incl. logarithmic rates), short rates

LECTURE 8. Risk associated with investing in bonds and its measurement

- kinds of risks (incl. interest rate risk, reinvestment risk, liquidity risk, credit risk)

- duration, convexity and other methods in quantifying interest rate risk.

LECTURE 9. Forward Rate Agreements

LECTURE 10. Interest Rate Swaps

LECTURE 11. Modeling Option-like Fixed Income Securities

- Binomial Trees

- Black's Model

LECTURE 12-13. Caplets, Floorlets/Caps, Floors

LECTURE 14. Swaptions

LECTURE 15. Bonds with Embedded Derivatives

Literatura:

Required

F. Fabozzi, S. Mann (2005) - Handbook of Fixed Income Securities, McGraw-Hill

J. Hull (2006) – Options, Futures and Other Derivatives

T. Koller, M. Goedhart, D. Wessels (2005) - Valuation - Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley

Additional

S. Nawalkha, G. Soto, N. Beliaeva (2005) - Interest Rate Risk Modelling; Wiley

B. Tuckman (2002) - Fixed Income Securities; Wiley

R. Jarrow, S. Turnbull (1996) - Derivative Securities, South-Western College Publishing

A. Damodaran (2006) - Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, Wiley

Efekty uczenia się:

Students with given credit for this course can demonstrate knowledge at intermediate level concerning comapny valuation and fixed income securities and have acquired practical skills related to the subject of pricing and application of securities in question. Program of the course encompasses concepts that are required for (and in some cases goes beyond) CFA examination (related to the Fixed Income Analysis), nevertheless should not be treated as a preparatory course for CFA examination.

KW01, KW02, KU01, KU02

Metody i kryteria oceniania:

Credit is based solely on written examination at the end of the course.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Jabłecki
Prowadzący grup: Maciej Bitner, Juliusz Jabłecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)