Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regresja liniowa i logistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-DS-REG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regresja liniowa i logistyczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego przez omówienie tradycyjnych modeli parametrycznych - regresji liniowej oraz regresji logistycznej (zarówno binarnej, jak i wielomianowej). Modele te są zwykle punktem odniesienia dla bardziej zaawansowanych algorytmów predykcyjnych. Omówione zostaną podstawy teoretyczne modeli, zagadnienia związane z oceną ich jakości, podstawy podziału na próbę uczącą i testową, a także interpretacji i podstawowej diagnostyki.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Google Drive.

Efekty uczenia się:

Test zaliczeniowy - do zaliczenia wymagana jest 50% poprawnych odpowiedzi na 10 pytań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wójcik
Prowadzący grup: Maciej Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)