Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do środowiska R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SP-DS-WŚR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do środowiska R
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja podstawowych możliwości programu R oraz interfejsu RStudio. Kurs ma stanowić solidną bazę wiedzy i umiejętności niezbędną do opanowana bardziej skomplikowanych problemów prezentowanych na innych kursach, stąd też główny nacisk podczas zajęć zostanie położny na pokazanie efektywnego sposobu pracy z tym programem oraz ogólnie rozumianej analizy danych. Kurs ten będzie prowadzany wg zasady 20/80, tj. 20 procent zasobów programistycznych jest używanych w 80% procentach przypadków. Kurs ten zakłada zerową wiedzę z zakresu posługiwania się programem R. Studenci opanują posługiwanie się pakietami programu R.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez wykładowcę i udostępniane uczestnikowi na platformie Google Drive.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy - do zaliczenia wymagana jest 50% poprawnych odpowiedzi na 10 pytań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wójcik
Prowadzący grup: Piotr Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)