Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Empirical Economic Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS48 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Empirical Economic Analysis
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania i przygotowania pracy dyplomowej - licencjackiej. Tematem prac jest zarówno działanie gospodarek narodowych w warunkach otwarcia międzynarodowego jak i analiza gospodarki bez akcentowania międzynarodowych uwarunkowań jej funkcjonowania.

Seminarium ma charakter seminarium. Zajęcia przeznaczone są dla studentów I i II roku studiów magisterskich. Zaliczenie pierwszego semestru polega na przedstawieniu krótkiej pracy zaliczeniowej na temat przyszłej pracy. Zaliczenie w kolejnych semestrach polega na napisaniu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

W trakcie seminarium studenci nabędą umiejętności wykorzystania koncepcji teoretycznych do wyjaśniania zjawisk zachodzących w gospodarce oraz udowadnianiu zagadnień ekonomicznych przy wykorzystaniu danych ekonomicznych.

Tematyka seminarium obejmuje najważniejsze i najciekawsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki światowej. Przedmiotem prac mogą być czynniki kształtujące wielkość produkcji (w tym wahania koniunkturalne i wzrost), bezrobocia i inflacji oraz innych zjawisk w gospodarce o charakterze ogólnym, badane zarówno z perspektywy krótko i długookresowej.

Literatura:

Ustalana indywidualnie z każdym z piszących pracę dyplomową.

Efekty uczenia się:

Student wie jak sformułować ważny cel badawczy, postawić hipotezy naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować.

Student wie jakie są zasady przygotowania referatu, pracy magisterskiej i innej pracy pisemnej, jak można osiągnąć jej poprawność konstrukcyjną i formalną (zgodność ze standardami prac naukowych, respektowanie wymagań wynikających z praw autorskich)

Student potrafi sformułować cel badawczy, postawić hipotezy naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować.

Student potrafi napisać pracę licencjacką, poprawną merytorycznie i formalnie (zwięzłą, zgodną ze standardami prac naukowych, poprawną terminologicznie, zachowującą wymagania wynikające z praw autorskich). Potrafi napisać inną pracę pisemną przestrzegając ww. zasad.

Student potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat z wykorzystaniem Internetu, katalogów bibliotek itp. Student potrafi formułować problemy i pytania badawcze oraz uzasadniać ich znaczenie w odniesieniu do literatury przedmiotu. Student potrafi przygotować referat z dbałością o stronę formalną zgodną z zasadami pisania prac naukowych oraz prac dyplomowych.

Student umie odpowiednio formułować priorytety w pracy oraz rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

Student ma świadomość możliwości jakie daje wykorzystanie technik informatycznych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu analizy ekonomicznej. Rozumie konieczność ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawiona przez dyplomanta praca magisterska jest oceniana według reguł przyjętych na WNE (dostępne na stronie wydziału).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goczek
Prowadzący grup: Łukasz Goczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goczek
Prowadzący grup: Łukasz Goczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goczek
Prowadzący grup: Łukasz Goczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.