Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digital Economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS60
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Digital Economy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

We are witnessing the 4th Industrial Revolution and the digital transformation of the economy. Digitalisation disrupts markets and the functioning of firms, leading to new goods and services. These processes are also influencing European integration and policy-making, shifting priorities towards the elimination of barriers in the digital economy across member states. This goal is aimed to be achieved by the introduction of the Digital Single Market Strategy.

I would like to invite you to prepare the diploma thesis related to the digital economy, and also join the research team in DELab UW (www.delab.uw.edu.pl).

Pełny opis:

Digital economy is a major challenge for contemporary economists. While digitalisation has an increasing role in the functioning of the economy, the economic literature on the subject is very narrow. Even the term ‘digital economy’ has not been precisely defined by economists. Furthermore, we do not know how to measure the size of the digital economy. It is known that the digital economy is different from the ICT sector, therefore measures on Internet access or the size of the ICT sector are inadequate. Conventional methods fail as the diffusion of ICT changes economic sectors, blurring the lines between digital and traditional economic activities.

The Internet is a vast collection of decentralised sources of information on the economic activity of companies, many of them generated by the digital footprint of firms. The aim of the course is to tackle the challenge lying ahead of economists by the implementation of novel research tools, including data science methods.

The course prepares candidates to prepare a successful diploma thesis. The syllabus is designed for cooperation through 3 semesters.

Literatura:

Aghion, P., M. Dewatripont, et al. (2012). Industrial policy and competition, National Bureau of Economic Research.

Aiginger, K. (2007). "Industrial policy: a dying breed or a re-emerging phoenix." Journal of Industry, Competition and Trade 7(3-4): 297-323.

Arellano, M. and O. Bover (1995). "Another look at the instrumental variable estimation of error-components models." Journal of Econometrics 68(1): 29-51.

Audretsch, D. B., A. Segarra, et al. (2014). "Why don't all young firms invest in R&D?" Small Business Economics 43(4): 751-766.

Besley, T., M. Coelho, et al. (2013). "Investing for prosperity: skills, infrastructure and innovation." National Institute Economic Review 224(1): R1-R13.

Blundell, R. and S. Bond (1998). "Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models." Journal of Econometrics 87(1): 115-143.

Brynjolfsson, E. (1993). "The productivity paradox of information technology." Communications of the ACM 36(12): 66-77.

Brynjolfsson, E. and L. M. Hitt (2003). "Computing productivity: Firm-level evidence." Review of economics and statistics 85(4): 793-808.

Dimelis, S. P. and S. K. Papaioannou (2011). "ICT growth effects at the industry level: A comparison between the US and the EU." Information Economics and Policy 23(1): 37-50.

Dumbill, E. (2012). "What is big data? An introduction to the big data landscape." oreilly. com, http://radar. oreilly. com/2012/01/what-is-big-data. html.

Einav, L. and J. D. Levin (2013). The data revolution and economic analysis, National Bureau of Economic Research.

European Commision (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe.

Harrison, A. and A. Rodríguez-Clare (2009). Trade, foreign investment, and industrial policy for developing countries, National Bureau of Economic Research.

King, G. (2014). "Restructuring the Social Sciences: Reflections from Harvard's Institute for Quantitative Social Science." PS: Political Science & Politics 47(01): 165-172.

Lucas, R. E. (1988). "On the mechanics of economic development." Journal of monetary economics 22(1): 3-42.

Nathan, M. and A. Rosso (2013). "Measuring the uk’s digital economy with big data." The Nafional Insfitute of Economic and Social Research, July 22nd.

Nathan, M., A. Rosso, et al. (2014). "Mapping'Information Economy'Businesses with Big Data: Findings for the UK."

Rodrik, D. (2004). "Industrial policy for the twenty-first century."

Romer, P. M. (1994). "The origins of endogenous growth." The journal of economic perspectives: 3-22.

Shahiduzzaman, M. and K. Alam (2014). "Information technology and its changing roles to economic growth and productivity in Australia." Telecommunications Policy 38(2): 125-135.

Varian, H. R. (2014). "Big data: New tricks for econometrics." The Journal of Economic Perspectives: 3-27.

Vu, K. M. (2011). "ICT as a source of economic growth in the information age: Empirical evidence from the 1996–2005 period." Telecommunications Policy 35(4): 357-372.

Efekty uczenia się:

The student will gain the ability to carry out basic research independently

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Students should effectively participate in the classes. The end result - that is, writing a thesis depends largely on student motivation. I assume that within the first semester students will develop a "feature article" and present its main thesis. In the second semester, students work on a database and carry out the estimates. The third semester focuse on working on the structure, students start writing. Semester fourth is the completion of the work of writing

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)