Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

How do we know that something works? Impact evaluation for public policy studies and business experiments

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SU2TS86 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: How do we know that something works? Impact evaluation for public policy studies and business experiments
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami oceny wpływu programów polityki publicznej oraz podobnymi metodami stosowanymi w ewaluacji nowych wdrożeń w biznesie. Omówione zostaną eksperymentalne i quasi-eksperymentalne metody ewaluacji polityk/programów publicznych. Zaprezentowane zostaną również przykłady randomizowanych eksperymentów wykorzystywanych do oceny tego, jakie rozwiązania biznesowe przynoszą najlepsze efekty. Metody te służą do oceny związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy programem publicznym lub biznesowym a oczekiwanymi efektami. Innymi słowy, pozwalają ocenić realny wpływ danego programu na jego beneficjentów (lub zmian w modelu biznesowym na jego klientów i zyski firmy). Metody te są coraz częściej wymagane do oceny projektów finansowanych z funduszy europejskich lub programów realizowanych przez instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy.

Pełny opis:

Podczas seminarium omówione zostaną zastosowania metod oceny wpływu wraz z towarzyszącą im teorią statystyczną i kodami statystycznymi do zastosowania w badaniach własnych przez studentów. Zaczniemy od przeglądu głównych metod oceny wpływu (randomizowane badania z grupą kontrolną, model regression disontinuity design, metoda różnicy w różnicach oraz matching i przeważanie danych). Każda metoda zostanie pokazana na przykładach dotyczących zastosowań w biznesie lub do oceny polityk publicznych. Przykłady takich badań będą także prezentowali studenci zainteresowani daną metodą lub jej aplikacją. Studenci przygotują również własne analizy dostosowując kody statystyczne do własnych danych i tematów badawczych. Praktyczne przykłady zostaną podane dla programu Stata, ale wszystkie metody można stosować w innych pakietach statystycznych (R lub Python). Przykłady te mogą być następnie łatwo zaadaptowane przez studentów do własnych badań potrzebnych do pracy magisterskiej.

Harmonogram:

1. Wykłady wprowadzające omawiające poszczególne metody oceny wpływu: randomizowane próby kontrolne, model regression discontinuity design, metoda różnicy w różnicach, matching i przeważanie.

2. Wprowadzenie do Stata i praktyczne przykłady zastosowań w programie Stata.

3. Prezentacje studentów dotyczące oceny wpływu wybranych projektów biznesowych lub polityk publicznych.

4. Praca nad własnymi danymi i wybraną metodą ze wsparciem prowadzącego zajęcia; prezentacje dla grupy wybranych analiz empirycznych; przygotowanie pracy magisterskiej.

Literatura:

Impact Evaluation in Practice - Second Edition, World Bank. Available at: http://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-fund/publication/impact-evaluation-in-practice

Angrist, Pischke (2009) “Mostly Harmless Econometrics”

Efekty uczenia się:

1) Znajomość metod oceny wpływu.

2) Umiejętność opisania wyników własnych badań empirycznych lub dokonania przeglądu dotychczasowych badań, który pozwoli na napisanie pracy magisterskiej.

Wiedza, umiejętności:

Po ukończeniu kursu student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu tematyki własnej pracy – wybranych polityk publicznych lub dziedziny działalności biznesowej.

Umiejętności:

Student potrafi analizować dane z badań empirycznych i krytycznie oceniać metody statystyczne stosowane w analizach.

Student potrafi przeprowadzić przegląd literatury.

Student potrafi przetłumaczyć wyniki badań na język przydatny dla decydentów publicznych lub biznesu.

Student potrafi stawiać hipotezy badawcze, proponować różne metody ich weryfikacji, prowadzić własne badania oraz w jasny sposób opisywać ich wyniki.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi zakomunikować w sposób jasny i zwięzły wnioski z przeglądów badań oraz wyniki swoich badań.

Student potrafi odnieść wyniki swoich badań do debat nad polityką publiczną lub oceną przydatności określonych rozwiązań biznesowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w pierwszym semestrze na podstawie szczegółowego planu pracy wraz ze wstępnym opisem danych i metod. Zaliczenie całego seminarium poprzez ukończenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.