Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specyfika zasobów ludzkich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW554 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Specyfika zasobów ludzkich
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom praktycznych doświadczeń związanych z kształtowaniem i analizą zasobów ludzkich. Efektem nauki jest zwiększenie świadomości posiadanych zasobów wewnętrznych.

2. Treść: Tworzenie systemu organizacyjnego przez ludzi musi respektować poziom ich świadomości i potrzeb, wartości i interesów. Zasoby człowieka znacznie przekraczają przedmiotową wizję człowieka w organizacji, co ma bezpośredni wpływ na efekty podejmowanych działań i porozumienie między ludźmi.

3. Metoda: konwersatorium i zadania

4. Studenci studiów dziennych

5. Forma zaliczenia: napisanie referatu wykorzystujące nabyte umiejętności i zalecaną literaturę

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z:

• Zasobem ludzi i ich wewnętrznymi możliwościami

• Poziomami dokonywanych zmian i rozwoju

• Poziomami neurologicznymi R. Diltsa.

• Materialnym środowiskiem życia

• Ludzkim wymiarem kontaktów

• Dynamiką przejawianych zachowań

• Nauką kształtowania nowych umiejętności

• Rolą przekonań w osiąganiu sukcesu

• Wartościami ich funkcjami w porozumiewaniu się i rozwoju

• Hierarchią wartości

• Wymiarem własnej tożsamości

• Misją życiową

• Duchowością - Core transformation

• Harmonizowaniem poziomów

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+20

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Dilts R.B., Przywództwo z wizją, NLP Neuroedukacja, Lublin 2007

• Merlevede P.E., Bridoux D., Vandamme R., Rozwój inteligencji emocjonalnej, Sensus, Gliwice 2008

• Molden D., NLP dla menedżera, ONE Press, Gliwice 2009

Literatura uzupełniajaca

• Collins J.C. Porras J.I, Wizjonerskie organizacje, Warszawa 2003

• Peters T., Waterman, R., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• Sformułuje użyteczne zasady postępowania z ludźmi i ze sobą

• Określi swoje wewnętrzne cechy i zasoby

• Opisze swoje doświadczenia wg poziomów występujących informacji

• Wyznaczy swoje potrzeby i możliwości na poziomie środowiska materialnego

• Uwzględniani swoje zachowania do wywołania pożytecznej zmiany

• Ukształtuje strategie potrzebnych umiejętności

• Stworzy użyteczne przekonania

• Ustali wartości potrzebne do rozwoju

• Pokieruje rozwojem swojej tożsamości

• Sprecyzuje swoją misję życiową

• Poprzez harmonizowanie poziomów dokona kompleksowych i spójnych zmian

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.