Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transnational Corporations in the world economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW560
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Transnational Corporations in the world economy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

The main aim of the course is to develop a better understanding of the nature and role of transnational firms and of the effects of their operations. Typical attributes of such firms are examined as well as their organizational, geographical and sectoral profiles. The course then moves to the principal theories of transnational firms, issues of ownership and control and to the complex interface between their interests and those of the countries where they operate.

Pełny opis:

Syllabus:

1/Transnational corporations definitions and classifications

2/Scale of operations

3/Country origin

4/Attributes (including foreign direct investment as separate from foreign portfolio investment)

5/Organization and structure

a)vertical and horizontal integration, diversification

b) cooperation with focus on strategic alliances

6/Geographic structure of FDI

7/Sectoral structure of FDI

8/Determinants of foreign market entry

9/Transnational corporations theories, including:

a/those dealing with market structure and oligopolistic reaction (S. Hymer, C. Kindleberger,

F.T. Knickerbocker)

b/those dealing with currency areas (R.A. Aliber)

c/international product life cycle (R. Vernon)

d/internalization theory (P. Buckley, M. Casson)

e/eclectic paradigm of international production (J.H. Dunning)

f/investment development path theory (J.H. Dunning)

g/externalization theories

h/global commodity chains concept

i/born globals

j/3D theory of R. Grosse

10/Stages and forms of expansion on foreign markets

11/Forms of control and ownership

12/Keiretsu and chaebols

13/Transnational corporations from emerging markets

14/The role of clusters in attracting transnational corporations

15/The effects of transnational corporations activity on their home and host countries

16/The state - transnational corporations relationship:

a/conflicts and policies concerning transnational corporations in developed countries

b/conflicts and policies concerning transnational corporations in developing countries

c/conflicts and policies concerning transnational corporations in East European countries

17/Transnational corporations and the role of UNO

18/International regulation of transnational corporations

a/codes of conduct

b/bilateral investment treaties

c/dispute resolution mechanisms

d/promoting foreign direct investment

19/Internationalization measures as applied to transnational corporations

20/Transnational corporations’ investments in Poland and those of Polish firms abroad

21/Investments of Russian transnational corporations

22/Transnational corporations’ investments in China and those of Chinese firms abroad

Literatura:

- J. H. Dunning, S.M. Lundan: Multinational Enterprises and the Global Economy.

Cheltenham 2008.

- G. Ietto-Gillies: Transnational Corporations and International Production. Cheltenham 2012.

- L.S. Welch, G. Benito, B. Petersen: Foreign Operations Methods. Cheltenham 2018.

- EY Attractiveness Survey Europe, May 2020.

- UNCTAD: World Investment Report 2020. New York 2020.

Efekty uczenia się:

Knowledge: Students have basic knowledge of firms’ internationalization process and of its effects on economic, social and political structures in their home and host counries.

Students understand and have enhanced knowledge of main transnational corporations theories, and have basic knowledge about the functioning of transnational corporations.

Students know methods and tools, including those on acquiring data, which allow to describe transnational corporations, their structures and endogenous and exogenous processes.

Students have knowledge concerning norms and regulations dealing with the functioning of transnational corporations.

Students have knowledge about the processes of change in transnational corporations and the causes, progress, scale and consequences of such changes.

Skills: Students have skills of identifying the process of firm internationalization, viewing it from the perspective of transnational corporations theory.

Social competences: Students show skills of professional task execution, linked to knowledge of theory and empirical research.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Multiple choice test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)