Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie podmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW723 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie podmiotowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie podstawowych zasad kształtujacych efektywne relacje z ludźmi w biznesie i współpracy ze sobą. Zarządzanie podmiotowe ułatwia uzyskanie atmosfery zaangażowania, określenie wzajemnych oczekiwań wobec siebie oraz tworzenie przejrzystej komunikacji skoncentrowanej na rozwiązaniach i ludziach. Zakładany efekt: uformowanie postawy wobec ludzi sprzyjającej efektywnej współpracy.

1. Treść: relacje oraz komunikacja podmiotowa i przedmiotowa, sposoby wzajemnego traktowania, podejście osobiste i rzeczowe, pułapki przedmiotowego podejścia, sprzeniewierzanie sobie, postawa otwarta wobec ludzi.

2. Forma zajeć: warsztat

3. Dla specjalizacji: zajęcia do wyboru (lata I-III)

4. Forma zaliczenia: kontrola obecności, praca semestralna

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie i wprowadzenie do praktyki następujących tematów:

• Znaczenie osoby w komunikacji, relacjach i biznesie

• Dwa podejścia M. Bubera: przedmiot - podmiot

• Rodzaje komunikacji przedmiotowej i podmiotowej

• Cechy przedmiotowego podejścia do ludzi

• Sposoby unikania odpowiedzialności: obwinianie i usprawiedliwianie

• Mechanizm sprzeniewierzania wobec siebie

• Świadomość uprzedzeń

• Proces erozji relacji z ludźmi

• Blame game w biznesie

• Kultura brania odpowiedzialności

• Postawa wolna od uprzedzeń

• Skupienie na wynikach

• Efektywne zasady postępowania

• Techniki sprzyjające podejmowaniu odpowiedzialności

• Konsekwencje akceptacji osób: rozwiazywanie konfliktów, zaangażowanie, panowanie nad stresem, rozwiązywanie problemów, wzrost zaufania, radzenie sobie z porażkami

• Plan rozwoju podmiotowego podejścia w kontaktach z ludźmi

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+15

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Instytut Arbingera, Przywództwo a oszukiwanie samego siebie, MTBiznes, Warszawa 2012

• Włodarski W., Różnorodny menedżer, czyli za granicą władzy. Poradnik coacha, Wyd. Poltext, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

• Blikle A., Doktryna jakości, Onepress, Gliwice 2014

• The Arbinger Institute, Anatomia pokoju, MTBiznes, Warszawa 2018

• The Arbinger Institute, Zmień perspektywę, MTBiznes, Warszawa 2018

• Tavris C., Aronson E., Błądzą wszyscy (ale nie ja), Smak Słowa, Sopot 2014

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć i po ich ukończeniu student:

• Określi cechy podmiotowego i przedmiotowego podejścia wobec ludzi

• Potrafi posługiwać się przedmiotowymi i osobistymi komunikatami

• Wskaże i zinterpretuje przykłady wymagające osobowego podejścia do ludzi

• Zaplanuje własny sposób efektywnego postępowania z ludźmi

• Rozpozna i przećwiczy komunikaty obwiniające i usprawiedliwiające

• Wskaże cechy blame game w organizacjach

• Wykorzysta praktycznie zasady podmiotowego podejścia do ludzi

• Zgromadzi słownik podmiotowego i przedmiotowego podejścia do ludzi

• Zastosuje podmiotowe podejście w różnych sytuacjach życia i pracy

• Przygotuje praktyczny plan wprowadzania zarządzania podmiotowego w swoim postepowaniu i relacjach z ludźmi

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.