Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW734-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kreowanie przedsiębiorczych postaw oraz doskonalenie umiejętności krytycznego, innowacyjnego, twórczego i przedsiębiorczego myślenia.

Pełny opis:

W warunkach niepewności zatrudnienia, przy chęci samodoskonalenia zawodowego, coraz więcej młodych, wykształconych osób postanawia wziąć losy własnej kariery w swoje ręce i podjąć ryzyko założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest to ryzykowna droga, ale często przynosząca nieproporcjonalnie wysokie korzyści, dająca ogromną satysfakcję i szansę na samorealizację. Przedmiot dotyczący przedsiębiorczości pozwoli na uzyskanie wiedzy niezbędnej do założenia samodzielnego przedsiębiorstwa oraz na zdobycie umiejętności kształtujących przedsiębiorcze postawy.

Tematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia:

1. Wprowadzenie do tematyki przedsiębiorczości

2. Przedsiębiorcze postawy i ryzyko w działalności gospodarczej

3. Innowacyjna przedsiębiorczość

4. Akademicka przedsiębiorczość

5. Podstawy sporządzania biznes planu

6. Omówienie dostępnych na polskim rynku form prawnych prowadzenia działalności

7. Procedury rejestracyjne

8. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw

9. Podatki i ubezpieczenia w działalności gospodarczej

10. O czym warto pamiętać prowadząc działalność

11. Dobre praktyki – przykłady osób, którym w Polsce udało się założyć firmę i osiągnąć sukces

Zajęcia mają formę konwersatorium, gdzie studenci będą wciągani w interakcje, pracę w grupach, analizę sytuacji i wyciąganie wniosków.

Prowadząca zajęcia od 2008 roku posiada własną firmę, ciągle zdobywa i rozwija praktyczne umiejętności. Zajęcia będą łączyć teorię z praktyką – wprowadzać w tajniki przedsiębiorczości i zakładania firm w Polsce, a z drugiej strony jak najwięcej odnosić się do praktyki, z odwołaniem do przykładów z życia gospodarczego, rzeczywistych wymagań urzędników, realnych zagrożeń i prawdziwych korzyści.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Peter F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli Innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa 2004.

• Robert T. Kiyosaki, Bogaty ojciec, biedny ojciec, Instytut Praktycznej Edukacji, 2007.

• Fragmenty wskazanych ustaw, dodatkowe materiały wskazane przez prowadzącego

Literatura pomocnicza:

• Peter F. Drucker, Menedżer skuteczny, MT Biznes, 2012 (lub wcześniejsze).

• Brian Tracy, Zjedz tę żabę – 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania. MT Biznes, 2010.

• Leszek Czarnecki, Biznes po prostu, Studio EMKA, 2014.

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami.

• Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późniejszymi zmianami)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student posiada wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zasad zakładania firm w Polsce, ma umiejętności dotyczące rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa, zna etyczne i prawne zasady postępowania w działalności gospodarczej.

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego założenia przedsiębiorstwa, potrafi omówić formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw, zna podstawowe zasady opodatkowania działalności przedsiębiorstw, umie wskazać obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników i ubezpieczeniami społecznymi.

Umiejętności:

Po zakończeniu zajęć student potrafi wybrać formę prawną i formę opodatkowania swojej firmy, przeprowadzić analizę SWOT działalności, określić źródła finansowania, potrafi założyć firmę i rozpocząć jej prowadzenie. Kształtowane są także umiejętności krytycznego, innowacyjnego, twórczego i przedsiębiorczego myślenia.

Kompetencje społeczne – postawy:

W wyniku udziału w zajęciach są kształtowane pro-przedsiębiorcze postawy, rozwijane są kompetencje dotyczące wspierania rozwoju firm poprzez wdrażanie innowacji, poszukiwanie źródeł finansowania działalności. Dodatkowo kształtowane są postawy działania etycznego, starannego i w oparciu o obowiązujące normy i zasady prawne.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: test wiedzy oraz prezentacje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.