Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akceptacja i zmiana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW735-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Akceptacja i zmiana
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i sposobów opanowywania zmian dokonujących się w ich życiu, pracy i organizacjach. Efektem nauki jest elastyczne podejście do zmian zachodzących w życiu.

2. Treść: Zmiany, którym podlegamy i których pragniemy, wymagają różnych podejść i strategii. Ważne są tzw. kluczowe momenty i rodzaj zmian, z jakimi mamy do czynienia: zmiany wywoływane i przychodzące bez naszej woli.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci studiów dziennych/OGUN

5. Forma zaliczenia: napisanie referatu wykorzystujące nabyte umiejętności i zalecaną literaturę

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z:

• Ekonomią zmiany

• Różnymi rodzajami zmian

• Rodzajami wywoływanych zmian

• Siedmioma zasadami efektywnego dokonywania zmian

• Miękkie wprowadzanie zmian

• Kluczowymi momentami zmiany

• Pozytywne różnice zmian

• Budowaniem nawyków

• Etapami tworzenia nawyku

• Formowanie nawyków

• Wprowadzanie w życie potrzebnych umiejtności

• Aceptacją zmian nagłych

• Sposobami postępowania z niepowodzeniami

• Łagodzeniem skutków stresu i presji

• Antycypacją niepowodzeń i krytyki

• Koniecznością zmiany stanów emocjonalnych w kryzysie

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+25

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Bridges W., Zarządzanie zmianami, Wyd. UJ Kraków 2008

• Kotter J. P., Sedno zmian, Helion, Gliwice 2008

• Duhigg Charles, Siła nawyku, Warszawa 2013

Literatura uzupełniajaca

• Berndt Ch., Tajemnice odporności psychicznej, Wyd. UJ Kraków 2015

• Day L., Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian,Sensus, Gliwice 2007

• Rogers J., Coaching, GWP, Gdańsk 2010

• Tracy B., Osobowość lidera, Studio Emka, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• Uformuje swoją postawę sprzyjającą zmianie

• Stworzy kierunki działań służących opanowaniu skutecznych zmian

• Określi kierunki potrzebnych zmian

• Przygotuje plan działań

• Połączy różne podejścia wobec zmian w jedną całość

• Wyćwiczy nawyki programujące zmianę

• Opanuje kluczowe momenty zmiany

• Wprowadzi do praktyki zasady efektywnych zmian

• Ustali program zmian dokonywanych w otoczeniu

• Stworzy sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami

• Złagodzi skutki stresu i presji

• Wykorzysta krytykę do rozwoju

• Zastosuje cykle przemian do swoich potrzeb

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.