Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nawyk samodyscypliny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW759 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Nawyk samodyscypliny
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i wiedzy z zakresu samodyscypliny pozwalającej na skuteczne pokonywanie odwlekania, radzenie sobie z wymówkami, kształtowanie w sposób aktywny swojej motywacji, siły woli i wytrwałości, stworzenie nastawienia na działanie, sprawne zarządzanie swoim czasem, pokonywanie trudności i przeszkód.

2. Treść: Nauka samodyscypliny oparta jest na trzech elementach: silnych zasadach, formułowaniu postanowień i organizacji monitoringu.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci studiów dziennych WNE

5. Forma zaliczenia: realizacja postanowień, napisanie referatu opisującego nabyte umiejętności

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z:

• Naturą samodyscypliny i 4 przeszkodami

• Skutkami wyboru między hedonizmem a eudajmonią (mrówka a świerszcz)

• Wymiary samodyscypliny i determinacji

• 5 koniecznych zasad wdrażania samodyscypliny

• Proces uczenia się samodyscypliny

• Formułowanie użytecznych postanowień

• Efekt luki empatycznej

• Radzenie sobie z trudnymi postanowieniami

• Poziomy trudności do pokonania

• Cele rozwojowe a zadaniowe

• Ćwiczenia celowe – fundament wytrwałości

• Monitoring swojego działania – zasady

• Podstawowe techniki śledzenia postępów

• Zasady formowania nawyków

• Radzenie sobie z nieużytecznymi nawykami

• Wdrażanie nawyków

• Wzmacnianie siły woli

• Odporność wobec pokus

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+25

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Duckworth A., Upór. Potęga pasji i wytrwałości, Galaktyka, Łódź 2016

• Fiore N., Nawyk samodyscypliny, Wyd. Helion, Gliwice 2013

• McGonigal K., Siła woli. Wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej! Helion, Gliwice 2015

• Włodarski W., Zaczyna się od wymówki, w: Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji, pod red. L. Czarkowskiej, Poltext, Warszawa 2017

Literatura uzupełniajaca

• Mischel W., Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli, Smak Słowa, Sopot 2015

• McGonigal K., Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie. Helion Gliwice 2016

• Clear J., Atomic Habits, Penguin Publishing Group, 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• Określi aktualny poziom swojego uporu i determinacji

• Uświadomi sobie naturę głównych trudności dotyczacych siły woli

• Zaznajomi się i przedstawi konsekwencje „gorących” i „chłodnych” decyzji

• Określi korzyści, jakie chce uzyskać z treningu wytrwałości

• Zastosuje zasady samodyscypliny do własnego planu

• Wdroży w swoje działanie w postaci prostych postanowień

• Skonstruje własny system śledzenia postępów (monitoring)

• Rozróżni cele zadaniowe i rozwojowe

• Skupi swoją energię i działanie na rozwoju swojej wytrwałości i pasji

• Uformuje umiejętności wymagające ćwiczeń i doskonalenia

• Stworzy kierunki działań służących pokonaniu odwlekania

• Przygotuje plan wzmocnienia swojej motywacji

• Określi potrzebne do rozwoju nawyki

• Ustali sposoby wdrażania potrzebnych nawyków

• Przedstawi program formowania swoich nawyków

• Przygotuje sposoby osłabiania nawyków nieyzytecznych

• Stworzy sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami

• Określi działania związane z braniem odpowiedzialności za siebie

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.