Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzenie i realizacja projektów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW845 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie i realizacja projektów
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczący tworzenia i realizacji różnych rodzajów projektów (np. rozwojowych, badawczych, szkoleniowych, inwestycyjnych) pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do inicjowania nowych projektów, następnie ich wcielania w życie, a później realizacji i czerpania z nich szerokich korzyści. Wiele aspektów codziennego życia naukowego, zawodowego i prywatnego opiera się właśnie na realizacji projektów. Brak znajomości podstawowych zasad dotyczących tworzenia lub realizacji projektów może prowadzić do wielu pomyłek lub konieczności podążania bardziej wyboistą ścieżką.

Pełny opis:

Działanie „metodą projektów” jest jednym z najbardziej oczywistych aspektów życia zawodowego, naukowego, a nawet prywatnego. Niejednokrotnie jednak brak znajomości podstawowych zasad tworzenia lub realizacji projektów może być źródłem wielu niepowodzeń. Przedmiot pozwoli na zapoznanie się z wieloma zasadami tworzenia i realizacji projektów, niezależnie od przyjętej metody zarządzania projektami.

Tematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia:

1. Inspiracje na nowy projekt: gdzie ich szukać?

2. Wczesne planowanie projektu: określanie celu, tworzenie harmonogramu

3. Badanie rynku, określanie potrzeb, odbiorcy projektu

4. Planowanie działań w projekcie

5. Budżet projektu

6. Określanie efektów projektów (wskaźniki produktu, rezultatu, kamienie milowe)

7. Ryzyko w projektach

8. Kadra i zespół zarządzający projektem

9. Poszukiwanie źródła finansowania różnego typu projektów

10. Sprawozdawczość w projektach

11. Ocena projektów

12. O czym warto pamiętać realizując projekt

13. Czy warto realizować projekty?

Prowadząca zajęcia od 2002 roku zajmuje się różnymi projektami (własnymi lub zewnętrznymi), a obecnie jest kierownikiem trzech dużych projektów szkoleniowych i jednocześnie kierownikiem Sekcji ds. Badań i Publikacji na WNE UW wspierającej koordynację kilkudziesięciu projektów badawczych. Zajęcia będą łączyć teorię z praktyką – wprowadzać w tajniki pracy metodą projektów, a z drugiej strony jak najwięcej odnosić się do praktyki, z odwołaniem do przykładów z życia codziennego.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

- Materiały do zajęć, w tym prezentacje oraz dodatkowe artykuły wskazane podczas zajęć

Literatura dodatkowa:

- R.Trocki, P. Wyrozębski, „Planowanie przebiegu projektów”

- B.Kowitz, J.Knapp, J.Zeratsky, „Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów”

- T.Ferriss, „Narzędzia tytanów. Taktyki, zwyczaje i nawyki milionerów, ikon popkultury i ludzi wybitnych”

- D.Olsen, „Metoda Lean Product. Jak być innowacyjnym dzięki wykorzystaniu minimalnej konieczności funkcjonalności I informacji zwrotnej od klientów”,

- S.Blank, B.Dorf, „Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku”

- ABC tworzenia projektu

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- potrafi zdefiniować cel i zakres projektu,

- tworzyć harmonogramy projektów,

- zna zasady badania rynku,

- umie określać odbiorców projektu,

- umie zaplanować działania w projekcie,

- umie stworzyć budżet projektu,

- wie, jak odróżnić działania od celów projektu,

- umie określić efekty projektu,

- wie, jak wykonać analizę ryzyka w projekcie,

- wie, jak tworzyć zespół projektowy,

- zna podstawowe źródła finansowania projektów,

- umie poszukiwać źródeł finansowania odpowiednich do potrzeb w projekcie,

- zna podstawowe zasady sprawozdawczości w projektach,

- posiada umiejętności analizy i syntezy danych pochodzących z różnych źródeł,

- rozumie czynniki wpływające na poprawny proces tworzenia i realizacji projektu,

- rozumie potrzebę zdobywania wiedzy, umiejętności oraz krytycznego i twórczego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy oraz dodatkowe aktywności studenckie (np. prezentacje, szkolenia e-learningowe, analizy).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.