Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fiscal and Monetary Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW864
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fiscal and Monetary Policy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

This advanced graduate course on interactions between fiscal policy and monetary policy will focus partly on substance and partly on tools. It builds on foundations introduced in Advanced Macroeconomics.

The course consists of four parts. The first part is devoted to positive and normative models of government debt determination. The second part covers macroeconomic stabilization policies in settings with incomplete markets. In the third part of the course we focus on fiscal – monetary interactions, in particular on fiscal determinants of inflation and the fiscal theory of the price level. In the fourth part we will study quantitative models of sovereign default.

Pełny opis:

What I ask of you:

1) Read all the required readings.

2) Ask questions and participate in class.

3) Come to class with an eye towards new research questions.

Your grade will be determined by:

• Problem Sets: There will be three homework assignments in the course working with models discussed in class and asking you to do some basic computational work.

• Referee Report: You will be asked to write a referee report on a recent working paper related to course topics.

• Presentation: The last week of class / exam week will be devoted to student presentations of recent working papers related to course topics. During the semester I will provide a list of recently circulated working papers within which you can choose.

• Research Proposal: You will have to prepare a short research proposal (2-3 pages). It should explain the research question and give a basic outline of how you would approach it.

Literatura:

Lecture notes.

The list of required readings will be posted on Moodle.

Efekty uczenia się:

Students are familiar with the frontier research in macroeconomics.

Upon completion of the course they will be able to

• Solve simple models with heterogeneous agents and use them to analyze monetary and fiscal policy.

• Formulate a well-defined research question related to broadly defined monetary and fiscal policy issues and suggest how to approach it.

Metody i kryteria oceniania:

Your grade is based on four components: 1) problem sets, 2) referee report, 3) presentation, 4) research proposal.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żoch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)