Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fiscal and Monetary Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW886
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fiscal and Monetary Policy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

This advanced graduate course on interactions between fiscal policy and monetary policy will focus partly on substance and partly on tools. It builds on foundations introduced in Advanced Macroeconomics.

Topics will include: positive and normative models of government debt determination and fiscal-monetary interactions.

Pełny opis:

Outline

1. Aggregate shocks and debt management

- Robert Barro (1979) “On the Determination of Public Debt", Journal of Political Economy

- Robert E. Lucas Jr. and Nancy Stokey (1983) “Optimal Fiscal and Monetary Policy in an Economy without Capital”, Journal of Monetary Economics -

- V.V. Chari, Lawrence Christiano, and Patrick Kehoe (1994) “Optimal Fiscal Policy in a Business Cycle Model”, Journal of Political Economy

- George-Marios Angeletos (2002) "Fiscal Policy with Non-Contingent Debt and the Optimal Maturity Structure", Quarterly Journal of Economics

- Francisco Buera and Juan Pablo Nicolini (2004) “Optimal Maturity of Government Debt with Incomplete Markets”, Journal of Monetary Economics

2. Fiscal capacity

- Henning Bohn (1998) “The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits”, Quarterly Journal of Economics

- Arvind Krishnamurthy, and Annette Vissing-Jorgensen (2012) “The aggregate demand for treasury debt”, Journal of Political Economy

- Olivier Blanchard (2019) “Public Debt and Low Interest Rates”, American Economic Review

- Atif Mian, Ludwig Straub, and Amir Sufi (2022) “A Goldilocks Theory of Fiscal Deficits”, NBER Working Papers

- Neil R. Mehrotra, N. R., and Dmitryi Sergeyev (2021) “Debt Sustainability in a Low Interest Rate World," Journal of Monetary Economics

- Hanno Lustig, Zhengyang Jiang, Stijn Van Nieuwerburgh, and Mindy Z. Xiaolan (2022) “Fiscal Capacity: An Asset Pricing Perspective”, Review of Financial Economics

- Hanno Lustig, Zhengyang Jiang, Stijn Van Nieuwerburgh, and Mindy Z. Xiaolan (2022) “Measuring U.S. Fiscal Capacity using Discounted Cash Flow Analysis”, Brookings Papers on Economic Activity

3. Public debt and heterogeneity

- Michael Woodford (1990) “Public Debt as Private Liquidity”, American Economic Review.

- S. Rao Aiyagari and Ellen R. McGrattan (1998) “The Optimum Quantity of Debt”, Journal of Monetary Economics

- Anmol Bhandari, David Evans, Mikhail Golosov, and Thomas Sargent (2017) “Public Debt in Economies with Heterogeneous Agents”, Journal of Monetary Economics

- Anmol Bhandari, David Evans, Mikhail Golosov, and Thomas Sargent (2021) “Inequality, Business Cycles, and Monetary-Fiscal Policy”, Econometrica

- Christian Bayer, Benjamin Born and Ralph Luetticke (2022) “The Liquidity Channel of Fiscal Policy”, Journal of Monetary Economics

4. Price level determination in monetary economies

- Thomas Sargent and Neil Wallace (1975) “"Rational" Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule”, Journal of Political Economy

- Truman Bewley, T. F. (1980) “The Optimum Quantity of Money.” in Models of Monetary Economies, ed. by J. H. Kareken and N.Wallace

- Eric M. Leeper (1991) “Equilibria Under "Active" and "Passive" Monetary and Fiscal Policies”. Journal of Monetary Economics

- Michael Woodford (1994) “Monetary Policy and Price Level Determinacy in a Cash-in-Advance Economy," Economic Theory

- Michael Woodford (1995) “Price-level determinacy without control of a monetary aggregate”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy

- John Cochrane (2005) “Money as Stock”, Journal of Monetary Economics

- John Cochrane (2011) “Determinacy and Identification with Taylor Rules," Journal of Political Economy

- Marcus Hagedorn (2021) “A Demand Theory of the Price Level”, mimeo

5 Fiscal and monetary policy interactions

- Thomas Sargent and Neil Wallace (1981) “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review

- Marco Bassetto and Thomas Sargent (2020) “Shotgun Wedding: Fiscal and Monetary Policy” NBER Working Papers

- George Hall and Thomas Sargent (2022) “Debt and Taxes in Eight U.S. Wars and Two Insurrections”, Handbook of Historical Economics

- Eric M. Leeper, Campbell Leith (2016) “Understanding Inflation as a Joint Monetary–Fiscal Phenomenon”, Handbook of Macroeconomics Volume 2

-John Cochrane (2001) “Long Term Debt and Optimal Policy in the Fiscal Theory of the Price Level”, Econometrica

- John Cochrane (2018) “Stepping on a Rake: the Fiscal Theory of Monetary Policy”, European Economic Review

- John Cochrane (2021) “The Fiscal Roots of Inflation”, Review of Economic Dynamics

- Marco Del Negro and Christopher A. Sims (2015) "When Does a Central Bank’s Balance Sheet Require Fiscal Support?" Journal of Monetary Economics

- Francesco Bianchi and Leonardo Melosi (2019) “The Dire Effects of the Lack of Monetary and Fiscal Coordination”, Journal of Monetary Economics

- George-Marios Angeletos, Chen Lian and Christian Wolf (2023) “Can Deficits Finance Themselves?”, NBER Working Papers

What I ask of you:

1) Read all the required readings.

2) Ask questions and participate in class.

3) Come to class with an eye towards new research questions.

Your grade will be determined by:

• Problem Sets: There will be two or three homework assignments in the course working with models discussed in class.

• Referee Report: You will be asked to write a referee report on a recent working paper related to course topics.

• Research Proposal: You will have to prepare a short research proposal (2-3 pages). It should explain the research question and give a basic outline of how you would approach it.

Literatura:

Lecture notes.

Efekty uczenia się:

Students are familiar with the frontier research in macroeconomics.

Upon completion of the course they will be able to

• Solve simple models with heterogeneous agents and use them to analyze monetary and fiscal policy.

• Formulate a well-defined research question related to broadly defined monetary and fiscal policy issues and suggest how to approach it.

Metody i kryteria oceniania:

Your grade is based on three components:

1) problem sets,

2) referee report,

3) research proposal.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żoch
Prowadzący grup: Piotr Żoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)