Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Economic Sciences

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW916
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Economic Sciences
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to make the Students acquainted with the basic concepts of economics and establish their interest in this field. The course will be divided into two main sections that will cover topics in micro- and macroeconomics, respectively.

By the end of the course Students will be asked to give a presentation, in which they are expected to use the knowledge they acquired in the proceeding weeks. Details concerning the presentation and its topic will be communicated during the course.

Students will be graded based on the presentation and two exams covering theoretical concepts and practical examples studied during the course.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Preliminary program:

Week Dates Monday Friday

1

Lecture: 19.02

Seminar: 23.02 Module 1: Organizational issues. What is economics about? Why to study economics? Characteristics of the main economic agents.

Module 2: MICROECONOMICS: Consumer behavior.

Module 3: MICROECONOMICS: Practice and examples: Analyzing consumer behavior.

2

Lecture: 26.02

Seminar: 1.03 Module 1: MICROECONOMICS: Consumer behavior cont.

Module 2: MICROECONOMICS: Basic demand-supply model.

Module 3: MICROECONOMICS: Consumer behavior cont. Practice and examples.

3 Lecture: 4 .03 Seminar: 8.03 Module 1: MICROECONOMICS: Basic demand-supply model cont.

Module 2: MICROECONOMICS: Substitution and income effects. The concept of elasticity.

Module 3: MICROECONOMICS: Practice and examples: understanding the demand-supply model.

4

Lecture: 11.03-

Seminar: 15.03 Module 1: MICROECONOMICS: The theory of the firm.

Module 2: MICROECONOMICS: Profit maximization.

Module 3: MICROECONOMICS: Practice and examples: costs, revenues, and profit maximization

5 Lecture: 18.03- Seminar: 22.03 Module 1 & 2: MICROECONOMICS: Market structures: competition vs. monopoly

Module 3: MICROECONOMICS: Practice and examples: competition and monopoly

6 Lecture: 25.03-

Seminar: 27.03 (Wednesday) Module 1: MICROECONOMICS: Market structures: oligopoly

Module 2: MICROECONOMICS: Practice and examples: carters, price leadership model

Module 3: MICROECONOMICS: Practice and examples: oligopoly

7 Seminar: 5.04 NO CLASS MICROECONOMICS: Summary: Questions and answers

8

Lecture: 8.04

Seminar: 12.04 Module 1&2: TEST 1

MACROECONOMICS: Introduction and basic concepts. Circular flow diagram.

Module 3: TEST 1 REVIEW

9 Lecture: 15.04- Seminar: 19.04 Module 1: MACROECONOMICS: How to measure outcomes of an economic activity?

Module 2: MACROECONOMICS: Is it worth the same? The concept of inflation

Module 3:

MACROECONOMICS: Practice and examples: calculating GDP, GDP across countries, inflation rate, real vs. nominal GDP

10 Lecture: 22.04- Seminar: 26.04 Module 1: MACROECONOMICS: International Trade. The concept of comparative advantage

Module 2: MACROECONOMICS: Trade barriers Module 3: MACROECONOMICS: Practice and examples: historical trends, structure of the trade.

11

Lecture: 29.04 Module 1: MACROECONOMICS: Money and money market. The concept of exchange rate.

Module 2: MACROECONOMICS: Organizational issues: Students’ presentations.

NO CLASS

12

Lecture: 6.05

Seminar: 8.05 (Wednesday) Module 1 & 2: MACROECONOMICS: The role of the government: public vs. private goods

Module 3:

MACROECONOMICS: Practice and examples: public spending vs. taxes

13 Lecture: 13.05 Seminar: 17.05 Module 1: MACROECONOMICS: Economy in the long-run: economic growth.

Module 2: MACROECONOMICS: Exogenous shocks and their consequences in the long-run: basic AS-AD model.

Module 3:

MACROECONOMICS:

AS-AD model – practice exercises

14 Lecture: 20.05- Seminar: 24.05 Module 1: MACROECONOMICS: Labor market: basic concepts.

Module 2: Labor market: practice exercises Module 3:

MACROECONOMICS:

Summary: Questions and answers

15 Lecture: 27.05- Seminar: 29.05 (Wednesday) Module 1&2: Students’ presentations

Module 3: TEST 2

16 Lecture: 3.06- Seminar: 5.06 (Wednesday) Module 1: TEST 2 REVIEW

Module 2: Selected readings. Module 3: Organization of studies at UW.

Literatura: (tylko po angielsku)

Suggested textbook: Campbell McConnell, Stanley Brue. 2006. Economics: Principles, Problems, and Policies. McGraw-Hill Education.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cukrowska-Torzewska
Prowadzący grup: Ewa Cukrowska-Torzewska, Agnieszka Kasperska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)