Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specyfika zasobów ludzkich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2WW063 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Specyfika zasobów ludzkich
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom praktycznych doświadczeń związanych z kształtowaniem i analizą zasobów ludzkich. Efektem nauki jest zwiększenie świadomości posiadanych zasobów wewnętrznych.

2. Treść: Tworzenie systemu organizacyjnego przez ludzi musi respektować poziom ich świadomości i potrzeb, wartości i interesów. Zasoby człowieka znacznie przekraczają przedmiotową wizję człowieka w organizacji, co ma bezpośredni wpływ na efekty podejmowanych działań i porozumienie między ludźmi.

3. Metoda: konwersatorium i zadania

4. Forma zaliczenia: napisanie referatu wykorzystujące nabyte umiejętności i zalecaną literaturę

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z:

• Zasobem ludzi i ich wewnętrznymi możliwościami

• Poziomami dokonywanych zmian i rozwoju

• Poziomami neurologicznymi R. Diltsa.

• Materialnym środowiskiem życia

• Ludzkim wymiarem kontaktów

• Dynamiką przejawianych zachowań

• Nauką kształtowania nowych umiejętności

• Rolą przekonań w osiąganiu sukcesu

• Wartościami ich funkcjami w porozumiewaniu się i rozwoju

• Hierarchią wartości

• Wymiarem własnej tożsamości

• Misją życiową

• Duchowością - Core transformation

• Harmonizowaniem poziomów

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Dilts R.B., Przywództwo z wizją, NLP Neuroedukacja, Lublin 2007

• Merlevede P.E., Bridoux D., Vandamme R., Rozwój inteligencji emocjonalnej, Sensus, Gliwice 2008

• Molden D., NLP dla menedżera, ONE Press, Gliwice 2009

Literatura uzupełniajaca

• Collins J.C. Porras J.I, Wizjonerskie organizacje, Warszawa 2003

• Peters T., Waterman, R., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• Sformułuje użyteczne zasady postępowania z ludźmi i ze sobą

• Określi swoje wewnętrzne cechy i zasoby

• Opisze swoje doświadczenia wg poziomów występujących informacji

• Wyznaczy swoje potrzeby i możliwości na poziomie środowiska materialnego

• Uwzględniani swoje zachowania do wywołania pożytecznej zmiany

• Ukształtuje strategie potrzebnych umiejętności

• Stworzy użyteczne przekonania

• Ustali wartości potrzebne do rozwoju

• Pokieruje rozwojem swojej tożsamości

• Sprecyzuje swoją misję życiową

• Poprzez harmonizowanie poziomów dokona kompleksowych i spójnych zmian

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.