Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing, marketing międzynarodowy, korporacje transnarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM033 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Marketing, marketing międzynarodowy, korporacje transnarodowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest dostarczenie pogłębionej wiedzy oraz instrumentów i metod jej pozyskania aby student mógł, w efekcie końcowym, napisać pracę magisterską.

Pełny opis:

1/Wyjaśnienie podstawowych składników pracy magisterskiej oraz możliwych sposobów i metodologii jej przygotowania i napisania.

2/Wybór przez studenta przedmiotu/problemu zainteresowania naukowego.

3/Wybór i przeczytanie pozycji literatury przedmiotu dot. aspektów teorii oraz dotychczasowych badań empirycznych.

4/Przygotowanie konspektu pracy magisterskiej, składającego się z roboczego tytułu pracy, celu pracy, hipotez badawczych oraz zarysu w punktach i podpunktach rozdziałów części teoretycznej i empirycznej pracy.

5/Prezentacja na seminarium wybranych fragmentów literatury przedmiotu oraz własnych badań.

6/Dostarczenie promotorowi do sprawdzenia pierwszych wersji napisanych rozdziałów pracy.

7/ Dostarczenie promotorowi do sprawdzenia pierwszej wersji całej pracy magisterskiej.

8/Uwzględnienie uwag i poprawek promotora w pracy.

9/Zatwierdzenie przez promotora poprawionej, finalnej wersji pracy magisterskiej.

Literatura:

Wg. sugestii promotora oraz/lub studenta, osobno, dla każdego studenta, uczestnika seminarium.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student potrafi napisać pracę magisterską, czyli potrafi zdefiniować problem badawczy,

potrafi przeanalizować literaturę i wybrać metodę badania,

potrafi postawić hipotezy badawcze oraz je zweryfikować,

potrafi sformułować wnioski i konkluzje z przeprowadzonego badania wskazując jednocześnie na występujące ograniczenia w interpretacji wyników oraz na możliwe kierunki dalszych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena poszczególnych prezentacji dot. wybranych pozycji literatury oraz/lub rozdziałów pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Wolniak
Prowadzący grup: Radosław Wolniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.