Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne. Teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM082 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne. Teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza praw rządzących lokalnym sektorem publicznym, sposobów jego organizacji, realizowanych przez samorząd terytorialny zadań oraz źródeł ich finansowani, a efektem praca magisterska

Pełny opis:

Seminarium magisterskie

1) W pierwszej części zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje nt. samorządu terytorialnego, zarówno na gruncie teorii jak i praktyki różnych krajów. Na tej podstawie studenci wybiorą wstępny obszar tematyczny swojej pracy. Proponowane są następujące tematy (jest to lista otwarta i stanowi jedynie przykłady możliwych obszarów prac):

• Porównanie działania i/lub finansowania jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach

• Podatki (dotacje, subwencje) jako dochody jednostek samorządu terytorialnego – teoria i praktyka stosowania

• Decentralizacja w Polsce, założenia i efekty reform

• Instrumenty rynku finansowego jako forma zasilania budżetów samorządów

• Czynniki rozwoju regionalnego/lokalnego. Samorząd jako podmiot stymulujący ten rozwój

• Rola samorządu w dostarczaniu usług publicznych (oświata, służba zdrowia, bezpieczeństwo, usługi wodno-kanalizacyjne), sposoby finansowania, zarządzania

2) Omówione zostaną techniczne aspekty związane z pisaniem i kształtem pracy magisterskiej.

3) W drugiej części zajęć studenci otrzymają informacje o literaturze koniecznej dla analizy wybranych tematów

4) Na kolejnych zajęciach studenci będą prezentować wyniki swojej pracy nad literaturą

5) Dalsze zajęcia poświęcone będą indywidualnym konsultacjom.

Literatura:

Literatura zmienna, proponowana w zależności od zainteresowań i potrzeb prac pisanych przez studentów

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu tematu swojej pracy, oraz związanych z tym obszarem struktur i instytucji społecznych w tym norm i reguł prawnych.. Student poznaje i potrafi wykorzystać metody analiz w badaniach opartych o mikro-dane, posiada poszerzoną znajomość pakietów statystycznych umożliwiających zarówno przygotowanie zbiorów jak i ich analizę. Student zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska, które opisze w pracy, potrafi również prawidłowo analizować ich przyczyny i przebieg. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do tego opisu, a także właściwe metody. Student samodzielnie pracuje nad pracą i problemami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z tym zadaniem. Dzięki temu posiada umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, jej właściwego wykorzystania, a wreszcie przekazania czy to w formie ustnej czy pisemnej

Student rozumie potrzebę stałego zdobywania i uzupełniania wiedzy. Student potrafi odpowiednio określać priorytety jakie stawia przed nim praca nad pracą magisterską

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej zgodnie z przyjętym indywidulanie planem. Prezentacje na zajęciach.

Napisanie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.