Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz1NEG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku, MSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja i dyskusja zagadnienia konfliktu. Omówienie definicji negocjacji. Studiowanie sposobów przygotowania do negocjacji i jego konsekwencji. Praktykowanie umiejętności negocjacyjnych z wykorzystaniem gier symulacyjnych.

Pełny opis:

Konflikt i negocjacje (korzyści i koszty konfliktów, rodzaje konfliktów, strategie postępowania w konflikcie, definicja negocjacji, kiedy negocjujemy, rodzaje interesów).

Przygotowanie do negocjacji (analiza interesów, alternatywy, BATNA, kwestie negocjacyjne, kryteria, oferta wstępna, propozycje, komunikowanie się, zobowiązania, stosunki stron).

Strategie, taktyki i techniki negocjacyjne – omówienie, rozróżnienie.

Wykorzystanie symulacyjnych gier negocjacyjnych do praktykowania takich zagadnień jak:

 otwarcie negocjacji – formalne i kurtuazyjne; kotwica i interesy

 kupno ¬– sprzedaż; współpraca

 ujawnianie informacji

 przekonywanie

 komunikowanie się (słuchanie, mówienie, pytanie)

 rozmowa o interesach

 sposoby na impas i uniknięcie fiaska

 budowa złotego mostu

 sposoby budowania porozumienia

 dylemat negocjatora

 przerwa w negocjacjach

 kreatywne negocjacje

 postrzeganie sytuacji negocjacyjnej

 budowanie przewagi (negocjacyjny diament)

Całkowita liczba godzin – nakład pracy studenta (3 ECTS – 90 godz.)

Zajęcia - 18 godz.

Czytanie literatury na zajęcia – 10 godz.

Przygotowanie do gier symulacyjnych – 12 godz.

Udział w grach symulacyjnych – 30 godz.

Opracowanie gier symulacyjnych – 20 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Barry Bruce, Roy Lewicki, David Saunders (2018) Zasady negocjacji. Dom Wydawniczy Rebis.

Literatura uzupełniająca:

Lax, David. A., Sebenius, James K. (2006) 3-D Negotiation: Powerfool tools to change the game in your most important deals. Harvard Business School Press.

Rządca, Robert A. (2003) Negocjacje w interesach, Warszawa: PWE. Shell, Richard G. (2006). Bargaining for Advantage. Negotiation Strategies for Resonable People. Penguin Books.

Metody i kryteria oceniania:

Udział i wynik gier symulacyjnych, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Makowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kałucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Makowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kałucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)