Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie przez gamifikację

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSMzjoZPG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przez gamifikację
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: PSM Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pokazanie słuchaczom za pomocą technik gamifikacyjnych, w jaki sposób różne rodzaje interakcji w środowisku organizacyjnym pozwalają na stosowanie odmiennych technik menedżerskich oraz jak różne elementy zarządzania występujące w odmiennych obszarach środowiska organizacyjnego wzajemnie się uzupełniają.

Tematyka zajęć:

Zajęcia są podzielone na dwa bloki tematyczne: jeden poświęcony zagadnieniom kooperacji, a drugi – konkurencji w zarządzaniu. Na przykładzie dwóch gier rozgrywanych podczas zajęć prezentowane są różne podejścia do tych dwóch typów interakcji, a także do ich połączenia – koopetycji.

Każda z gier jest rozgrywana pod okiem prowadzącego z całą grupą, a następnie służy do egzemplifikacji oraz analizy problematyki tworzenia skutecznego planu działania. Po każdej rozgrywce odbywa się omówienie najważniejszych wydarzeń i uwarunkowań sukcesu lub porażki graczy, a następnie za pomocą analogii – wskazanie możliwych działań w realnym życiu, które pozwolą podejmować właściwie decyzje zarządcze.

Metody i kryteria oceniania:

prace zespołowe i dyskusje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Majczyk
Prowadzący grup: Michał Mijal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)