Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

W cieniu boga słońca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DMSLON
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: W cieniu boga słońca
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zmian kulturowo religijnych na terenach Północnej Mezopotamii po upadku Imperium Achemenidzkiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja zmian kulturowo religijnych na terenach Północnej Mezopotamii po upadku Imperium Achemenidzkiego.

Zajęcia rozpoczną się od prezentacji przemian politycznych na terenie Bliskiego Wschodu po wkroczeniu na te tereny armii macedońskiej. W ciągu zajęć będą omawiane zmiany kulturowe, ze szczególnym naciskiem na zmiany w religii, jakie występowały w czasach hellenistycznych i rzymskich. Omówione zostaną główne centra religijne, oraz struktura osadnicza, która była bezpośrednim zapleczem gospodarczym. Ponadto zostaną przedstawione problemy rozwoju tej części Bliskiego Wschodu rozdartej pomiędzy dwie potęgi Rzym i Persję.

Literatura:

Literatura zostanie podana w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Po skończeniu zajęć studenci powinni znać mechanizm zmian kulturowo-religijno-społecznych na terenie Północnej Mezopotamii.

Zaliczenie będzie w formie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jakubiak
Prowadzący grup: Krzysztof Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)