Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura polska i światowa. Literatura polska w świecie Relacje - transfery - recepcja (XX i XXI wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C3K-LK1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura polska i światowa. Literatura polska w świecie Relacje - transfery - recepcja (XX i XXI wiek)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2023/2024
Konwersatoria do wyboru dla FP - stacjonarne 2. stopnia 2023/2024 - moduł komparatystyka
Moduł "Komparatystyka" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium wprowadza słuchaczy w ujęte problemowo (teoretycznie i analitycznie) wybrane zagadnienia literatury polskiej i światowej, podejmuje ich relacji, transferów i recepcji (XX i XXI wiek) oraz naświetla temat obecności literatury polskiej w świecie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium wprowadza słuchaczy w ujęte problemowo (teoretycznie i analitycznie) wybrane zagadnienia literatury polskiej i światowej, podejmuje kwestie ich relacji, transferów i recepcji (XX i XXI wiek). Przedstawia koncepcje (dawne i najnowsze) literatury światowej oraz rekonstruuje związane z nimi dyskusje. Problematyzuje pojęcia relacji, kanonu, uniwersaliów, różnicy. Prezentuje także wybrane kategorie istotne dla literatury światowej (powracające w zróżnicowanych odsłonach w różnych kręgach kulturowych) takie jak: bunt, konflikt, wygranie, uchodźstwo, opresja demoniizacja/wykluczenie, odmienność/wykluczenie, przemiana.

Konwersatorium naświetla też temat obecności literatury polskiej w świecie. Konfrontuje przekazaną wiedzę w tym zakresie ze zjawiskiem funkcjonowania tekstów w tłumaczeniach oraz z problemem nieprzekładalności.

Pełny opis:

Konwersatorium wprowadza słuchaczy w ujęte problemowo (teoretycznie i analitycznie) wybrane zagadnienia literatury polskiej i światowej, podejmuje kwestie ich relacji, transferów i recepcji (XX i XXI wiek). Przedstawia koncepcje (dawne i najnowsze) literatury światowej oraz rekonstruuje związane z nimi dyskusje. Problematyzuje pojęcia relacji, kanonu, uniwersaliów, różnicy. Prezentuje także wybrane kategorie istotne dla literatury światowej (powracające w zróżnicowanych odsłonach w różnych kręgach kulturowych) takie jak: bunt, konflikt, wygranie, uchodźstwo, opresja demoniizacja/wykluczenie, odmienność/wykluczenie, przemiana.

Konwersatorium naświetla też temat obecności literatury polskiej w świecie. Konfrontuje przekazaną wiedzę w tym zakresie ze zjawiskiem funkcjonowania tekstów w tłumaczeniach oraz z problemem nieprzekładalności.

W ramach zajęć omawiane będą zarówno teksty teoretyczne (polsko- i anglojęzyczne), jak i literatura polska konfrontowana z utworami pochodzącymi z różnych kontynentów i kręgów kulturowych. W doborze literatury przewidziano trzy rodzaje zestawień tekstów literackich, które albo podejmują wspólną problematykę, albo wchodzą ze sobą w relacje kontekstowe o charakterze filiacji, albo ich związki mają charakter homologiczny tj. nawiązują do wspólnego pierwowzoru.

Literatura:

1. Literatura polska w świecie, t. 1-7, Katowice 2010-2019.

2. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej, red. Tomasz Bilczewski, Andrzej Hejmej, Ewa Rajewska, Kraków 2022.

3. J.P. Eckermann, Rozmowy z Goethem, tłum.. K. Radziwiłł, J. Zeltzer, PIW, Warszawa 1960, t. 1.

4. David Damrosch, What Is World Literature? Princeton & Oxford: Oxford University Press, 2003

5. P. Casanova, Światowa republika literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

6. F. Moretti, Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, tłum. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016. (2016).

7. Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod red. T. Bilczewskiego, A. Hejmeja i E. Rajewskiej, Kraków 2022.

8.Leśmian w Europie i na świecie, pod red. Ż. Nalewajk i M. Supeł, Warszawa 2019.

9. P. Czapliński, Literatura światowa i jej figury, „Teksty Drugie” 2014, nr 4 (148), s. 13‒40.

10. Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje. Redakcja: Magdalena Popiel, Tomasz Bilczewski, Stanley Bill, Kraków 2021.

Efekty uczenia się:

- student zna i rozumie koncepcje literatury światowej (dawne i najnowsze) oraz wybrane utwory pochodzące zarówno z literatury polskiej, jak i z różnych kręgów kulturowych

- zdobywa wiedzę na temat literatury polskiej w świecie i jej przekładów

- potrafi sproblematyzować koncepcje literatury światowej nie tylko w ujęciu teoretycznym, lecz także w procesie analizy utworów

- umie omówić wybrane kategorie literatury światowej oraz przedyskutować zagadnienia relacji, uniwersaliów, kanonu i różnicy w obrębie literatury światowej

- jest gotów inicjować dyskusję na temat zagadnień istotnych zarówno z perspektywy lokalnej, jak i globalnej.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (aktywność)

- przygotowanie prezentacji jednego z wybranych tematów

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Żaneta Nalewajk-Turecka, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Żaneta Nalewajk-Turecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)