Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsaw, Vilnius/Vilnius, Lviv/Lemberg/Lviv – Jewish Spaces in 20th Century Literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-SPNKR-PSBW-JS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsaw, Vilnius/Vilnius, Lviv/Lemberg/Lviv – Jewish Spaces in 20th Century Literature
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: SPINAKER: Pomiędzy słowami/Between words
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Seminarium - poświęcone miastom - ważnym dla rozwoju nowoczesnej tożsamości żydowskiej. Analizować będziemy teksty literackie, w których miejska przestrzeń odgrywa istotną rolę - m.in. Sutzkevera, Miłosza, Venclovy, Wittlina, Singera i Döblina. Głównym polem dyskusji będą konstrukcje kultury środkowo europejskiej diaspory oraz formuły funkcjonowania żydowskich wspólnot.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu: 1) zna i rozumie terminologię dotyczącą geopoetyki i kulturowej teorii literatury; 2) posiada wiedzę o dziejach społeczności żydowskiej żyjącej w wielokulturowych miastach; 3) potrafi analizować teksty kultury; 4) umie wykorzystać zdobytą wiedzę do budowania analitycznych i syntetycznych wypowiedzi dotyczących dziejów kultury żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej; 5) docenia znaczenie wiedzy o przeszłości wielokulturowej regionu; umie również krytycznie oceniać zjawiska zagrażające funkcjonowaniu tolerancyjnego, otwartego społeczeństwa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)