Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Masterpieces of Polish Literature – reading the Nobel Prize Winners

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-SPNKR-PSBW-MPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Masterpieces of Polish Literature – reading the Nobel Prize Winners
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: SPINAKER: Pomiędzy słowami/Between words
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Naszymi przewodnikami po literaturze polskiej ostatnich trzech wieków będą laureaci nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Isaac Singer, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska oraz Olga Tokarczuk oprowadzą nas m.in. po siedemnastowiecznej Polsce, dynamicznie rozwijającym się dziewiętnastowiecznym mieście i nie do końca spokojnej wsi, przedwojennej Warszawie czy współczesnych Sudetach. Wybrane utwory omówimy w porządku chronologicznym z uwzględnieniem szerszego kontekstu literatury światowej, przemian społecznych, geografii kulturowej czy teorii recepcji. Zastanowimy się także, jak twórczość naszych przewodników rezonuje we współczesnym dyskursie i jakie miejsce wyznacza im najnowsza krytyka literacka.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu: 1) zna „polskich noblistów” w dziedzinie literatury 2) potrafi analizować ich twórczość w szerszym kontekście literatury polskiej i światowej 3) rozumie kontekst kulturowy analizowanych tekstów 4) ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących w literaturze i kulturze polskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)