Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Conducting an orchestra of words. English–Polish translation workshop

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-SPNKR-PSBW-COW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Conducting an orchestra of words. English–Polish translation workshop
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: SPINAKER: Pomiędzy słowami/Between words
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie w wybrane zagadnienia z zakresu translatoryki istotne przy tłumaczeniu pisemnym z języka angielskiego na polski na przykładzie wybranych tekstów niespecjalistycznych. W trakcie kursu poznamy najistotniejsze typy błędów w tłumaczeniu, a także strategie i techniki, które można zastosować w przypadku pojawienia się problemów tłumaczeniowych, oraz narzędzia, które mogą wspomóc nas w procesie poszukiwania właściwych rozwiązań translatorskich. Kurs ma charakter warsztatowy: w jego trakcie uczestnicy będą na bieżąco wykorzystywali zdobywaną wiedzę w krótkich projektach oraz zadaniach indywidualnych i grupowych.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu: 1) zna: podstawowe typy błędów tłumaczeniowych, podstawowe strategie i techniki tłumaczenia stosowane m.in. w przypadku nazw własnych, wyrażeń metaforycznych, nawiązań intertekstualnych czy neologizmów; 2) potrafi: wskazać podstawowe różnice typologiczne między językiem polskim a angielskim, wykorzystać narzędzia cyfrowe (słowniki elektroniczne, Internet, korpusy tekstów) przy weryfikacji propozycji przekładowych; 3) rozumie: znaczenie tłumaczenia jako procesu komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej, podlegającego różnorodnym uwarunkowaniom.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)