Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polish through electronic resources. Language corpora, e-libraries & other linguistic resources

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-SPNKR-PSBW-PTER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polish through electronic resources. Language corpora, e-libraries & other linguistic resources
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: SPINAKER: Pomiędzy słowami/Between words
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Na zajęciach studenci poznają zbiory elektroniczne i narzędzia, które można wykorzystać w badaniach nad językiem polskim. Przedstawimy ważniejsze zasoby, wskażemy ich wady i zalety. Następnie zaprezentujemy narzędzia specjalnie stworzone dla języka polskiego. W czasie zajęć studenci będą wykonywać kwerendy o różnym stopniu złożoności na dostępnych zasobach, zbudują własny korpus tekstów polskich i spróbują zrealizować zadanie badawcze na jego podstawie. Skoncentrujemy się na narzędziach nie wymagających programowania. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy on-line.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu: 1) zna polskie korpusy i słowniki on-line oraz wady i zalety metod korpusowych i stylometrycznych; 2) umie przeprowadzić wyszukiwanie potrzebnych danych oraz umie skonstruować korpus z pozyskanych danych; 3) rozumie istotność dostępnych elektronicznie danych, pojęcia analizy korpusowej i stylometrycznej, ograniczenia zbiorów i narzędzi do analizy korpusowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)