Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura Czech II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5LCZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Czech II
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na trzecimroku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Literatura Czech I 3005-KL4LCZ

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza tekstu literackiego 3005-KL3ANAL

Założenia (opisowo):

Znajomość języka czeskiego na poziomie B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot pozwalajacy uczestnikom zajęć na zaznajomienie się z literaturą czeską XX wieku. Celem wykładu jest zaprezentowanie głównych etapów rozwoju i najważniejszych zjawisk czeskiego życia literackiego (z uwzględnieniem roli czynników pozaliterackich) od przelomu wieku XIX i XX do cezury 1989. Podczas ćwiczeń omówione i przeanalizowane zostaną najważniejsze dokonania twórcze.

Pełny opis:

Ćwiczenia uzupełniają wykład. Podczas ćwiczeń, sluchacze będą mieli okazję przanalizować i przedyskutować wybrane teksty literackie, odwołując się do wiedzy uzyskanej w trakcie wykładu. Przygotowanie do ćwiczeń będzie wymagało systematycznej i krytycznej lektury.

Wybrane zagadnienia:

Pokolenie "burzycieli", anarchistyczny bunt, ekspresjonizm, kubofuturyzm, poezja proletariacka, poetyzm, surrealizm, nurty i tendencje rozwojowe w prozie międzywojennej, eksperymenty teatralne międzywojnia.

Literatura w okresie Protektoratu Czech i Moraw. Ścieranie się orientacji ideowych i artystycznych w latach 1945-48.

Upolitycznienie życia literackiego po Lutym 1948, realizm socjalistyczny, literatura "dnia powszedniego", atmosfera życia literackiego w latach 60. Trzy nurty literatury w okresie "normalizacji": samizdatowy, emigracyjny i oficjalny. Znaczenie cezury 1989.

Literatura:

Petr BEZRUČ

– Slezské písně

František GELLNER

– Básně. [Po nás ať přijde potopa; Radosti života; Nové verše]

Karel TOMAN

– Básně. [sb. Torso života; Melancholická pout; Sluneční hodiny]

Viktor DYK

– Básně [A porta inferi, Marnosti, Buřiči, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice]

- Krysař

Karel Matěj ČAPEK-Chod

– Antonín Vondrejc

Jakub DEML

– Moji přátelé

- Hrad smrti

Fráňa ŠRÁMEK

– Básně. [sb. Života bído, přec tě mám rád; Modrý a rudý]

– Stříbrný vítr

Marie MAJEROVÁ

– Siréna

František LANGER

– Periferie

Richard WEINER

– Netečný divák a jiné prózy. – Lítice. – Škleb.

– Hra doopravdy

Jaroslav HAŠEK

– Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona

Ladislav KLÍMA

– Traktáty a diktáty

Ivan OLBRACHT

– Nikola Šuhaj loupežník

Josef HORA

– Pracující den

– Struny ve větru

Jaroslav DURYCH

– Rekviem (Menší valdštejnská trilogie)

Karel ČAPEK

– Boží muka

– RUR

– Bílá nemoc

– Povídky z jedné kapsy – Povídky z druhé kapsy

– Marsyas čili Na okraj literatury.

– O věcech obecných čili Zóon politikon.

– Hordubal – Povětroň – Obyčejný život

Josef ČAPEK

– Lelio

– Stín kapradiny

– Kulhavý poutník (Co jsem na světě uviděl).

Eduard BASS

– Lidé z maringotek

Marie PUJMANOVÁ

– Lidé na křižovatce

– Předtucha

Jiří WOLKER

– Host do domu

Jaroslav SEIFERT

– Město v slzách

-Svetlem oděná.

– Píseň o Viktorce

- Píseň o Viktorce

– Koncert na ostrově

– Morový sloup (1968-1970)

Vítězslav NEZVAL

– Pantomima

– Básně noci

– Praha s prsty deště

– Absolutní hrobař

– Moderní básnické směry

- Pět minut za městem

– Pražský chodec

Vladislav VANČURA

– Pole orná a válečná

- Markéta Lazarová

– Rozmarné léto

– Hrdelní pře anebo Přísloví

Karel POLÁČEK

– Muži v offsidu (Ze života klubových přívrženců)

– Bylo nás pět

Jiří LANGER

– Devět bran (Chasidů tajemství)

Konstantin BIEBL

– S lodí jež dováží čaj a kávu

– Nový Ikaros

– Bez obav (Básně z let 1940-1950)

Jiří VOSKOVEC – Jan WERICH

-hry Osvobozeného divadla: Osel a stín; Kat a blázen; Balada z hadrů;; Vest Pocket Revue; Rub a líc; Golem;

- Klobouk ve křoví (Výbor z veršů V&W 1927-1947)

František HALAS

– Básně [sb. Sépie, Kohout plaší smrt), Staré ženy, Dělnice, Dokořán, Torso naděje, Naše paní Božena Němcová, V řadě, A co?

Vilém ZÁVADA

– Panychida (Kniha básní)

– Polní kvítí

Vladimír HOLAN

– Triumf smrti (Verše 1927-1928)

– Kameni přicházíš

– Rudoarmějci

– Bolest (Verše z let 1949-1955)

– Noc s Hamletem

Jan ZAHRADNÍČEK.

– La Saletta

– Znamení moci

– Čtyři léta

František HRUBÍN

– Jobova noc (Báseň)

- Hirošima

- Romance pro křídlovku

– Zlatá reneta

Jan ČEP

Dvojí domov

– Hranice stínu

Egon HOSTOVSKÝ

– Sedmkrát v hlavní úloze

– Cizinec hledá byt

Jaroslav HAVLÍČEK

– Petrolejové lampy

Jiří WEIL

– Moskva-hranice

– Život s hvězdou

Václav ŘEZÁČ

– Rozhraní

– Nástup

Ivan OLBRACHT

– Nikola Šuhaj loupežník

Josef HORA

– Pracující den

– Struny ve větru

Jiří ORTEN

– Ohnice

– Elegie

Karel SCHULZ

- Peníz z noclehárny

– Kámen a bolest

Jan DRDA

– Městečko na dlani

– Němá barikáda

Josef KAINAR

– Nové mýty

– Český sen

Ivan BLATNÝ

– Pomocná škola Bixley

Jiří KOLÁŘ

– Dny v roce (Básně 1946-1947)

– Roky v dnech (Texty 1946-1947)

– Očitý svědek (Deník z roku 1949)

– Prométheova játra

– Vršovický Ezop

Oldřich MIKULÁŠEK

– Ortely a milosti (Verše z let 1946-1958)

– Agogh

Julius FUČÍK

– Reportáž, psaná na oprátce (První úplné, kritické a komentované vydání)

Josef HIRŠAL

– JOB-BOJ. [B] Spoluautorka Bohumila Grögerová [Tzv. umělá poezie, Vznik textu, Gramatické texty, Logické texty, Stochastické texty, Syngamické texty, Intertexty, Objektáže, Přísloví, Partitury, Portréty, Mikrogramy a Koacerváty.]

Ivan SKÁLA

– Máj země (Dar k 9. sjezdu KSČ)

Bohumil HRABAL

– Židovský svícen

– Jarmilka. [Texty z let 1951-1956]

– Obsluhoval jsem anglického krále

– Příliš hlučná samota

– Svatby v domě

Jan HANČ

– Události

Norbert FRÝD

– Krabice živých

Vašek KÁŇA

– Parta brusiče Karhana (Hra z první pětiletky o 15 obrazech)

Karel HYNEK

– S vyloučením veřejnosti. [Texty z let 1941-1952]

Pavel KOHOUT

– Čas lásky a boje

– Katyně.

– Kde je zakopán pes (Memoáromán 1984-1987)

Karel ŠIKTANC

– Český orloj (1971-1973)

Milan KUNDERA

– Člověk zahrada širá (Verše)

– Monology

– Směšné lásky

– Nesmrtelnost

Karel PTÁČNÍK

– Ročník jedenadvacet

Jan OTČENÁŠEK

– Občan Brych

– Romeo, Julie a tma

Jiří ŠOTOLA

– Tovaryšstvo Ježíšovo

Josef TOPOL

Konec masopustu

Hodina lásky

Jan SKÁCEL

– Co zbylo z anděla.

– Hodina mezi psem a vlkem

– Smuténka

– Naděje s bukovými křídly

– A znovu láska

Miroslav HOLUB

– Achilles a želva

Arnošt LUSTIG

– Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Josef ŠKVORECKÝ

– Zbabělci

– Legenda Emöke

– Konec nylonového věku

Ivan KLÍMA

– Hodina ticha

Ivan VYSKOČIL

– Vždyť přece létat je snadné

– Nedivadlo Ivana Vyskočila [hry Haprdáns a Cesta do Úbic.]

Karel MICHAL

– Bubáci pro všední den

Čest a sláva

Jiří GRUŠA

– Modlitba k Janince (1969-1973)

Ivan WERNISCH

– Kam letí nebe

-Zlatomodrý konec stařičkého léta

Jiří SUCHÝ

- Klokočí. [Písně z let 1953-1963.]

– hry Člověk z půdy (1959), Taková ztráta krve (1960) a Jonáš a tingl-tangl (1962)

Ladislav FUKS

- Spalovač mrtvol

- Myši Natálie Mooshabrové

- Příběh kriminálního rady

Václav HAVEL

– ZahraVáclav HAVEL (1936)

– Zahradní slavnost

– Vyrozumění (Hra o dvanácti obrazech)

– Žebrácká opera (Hra o čtrnácti obrazech na téma Johna Gaye)

– Pokoušení (Hra o deseti obrazech)

Věra LINHARTOVÁ

– Prostor k rozlišení

Vladimír PÁRAL

– Soukromá vichřice (Laboratorní zpráva ze života hmyzu)

– Profesionální žena (Román pro každého)

– Mladý muž a bílá velryba

Zbyněk HAVLÍČEK

– Otevřít po mé smrti. [sbírky z let 1943-1966.]

Emil JULIŠ

– Nová země

Eva KANTŮRKOVÁ

– Přítelkyně z domu smutku

Karel PECKA

– Motáky nezvěstnému

Ludvík VACULÍK

– Sekyra

- Morčata

- Český snář

-Jaro je tady

Vratislav EFFENBERGER

– Surovost života a cynismus fantazie

Zbyněk HEJDA

– Básně

Egon BONDY

– sb. Totální realismus (1950), Trapná poesie (1950), Dagmara aneb nademocionalita (1951), Für Bondy's unbekannte Geliebte (1951),

- Invalidní sourozenci

Vladimír KÖRNER

– Adelheid

- Písečná kosa

Ivan M. JIROUS

– Magorovy labutí písně

– Pravdivý příběh Plastic People

Zuzana BRABCOVÁ

– Daleko od stromu

Petr PLACÁK

– Medorek

Literatura zalecana:

Lehár, Jan, Stich, Alexandr, Janáčková, Jaroslava, Holý, Jiří: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN Praha 2000.

P. Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989,ÚČL AV ČR

Efekty uczenia się:

Student orientuje się w historii literatury czeskiej XX wieku. Zna najważniejsze dokonania twórcze tego stulecia w zakresie literatury Czech. Potrafi dokonać analizy i oceny ważnych wydarzeń życia liteackiego, rozumiejąc kontekst historyczno-polityczny. Posługuje się sprawnie językiem czeskim, dyskutując o zajwiskach literackich i prezentując swoje stanowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testu

Egzamin ustny w języku czeskim.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Królak
Prowadzący grup: Joanna Królak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Królak
Prowadzący grup: Joanna Królak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)