Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obserwatorium transsłowiańskie - idea i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9-OBSTRANS
Kod Erasmus / ISCED: 08.905 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obserwatorium transsłowiańskie - idea i praktyka
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Tutorial, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Tutorial - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapraszam osoby pragnące rozwijać umiejętność (auto)krytycznego i wszechstronnego myślenia naukowego, pragnące pogłębiać swoją wiedzę o kulturze studiowanej specjalności w perspektywie uwarunkowań międzykulturowych oraz pragnące "podejrzeć" obszar zainteresowania slawistyki jako nauki w szerszych (oraz interdyscyplinarnych) ramach, wykraczających poza tradycyjnie rozumianą słowiańszczyznę. Zapraszam te studentki i studentów, którzy pragnęliby poobserwować swój własny sposób naukowego (i nie tylko) myślenia.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie tutoringu, tj. w cyklu 7 indywidualnych spotkań tutora ze studentem/studentką (co 2-3 tygodnie) i rozmowy o wspólnie uzgodnionych zagadnieniach, zgodnych z zainteresowaniami studenta/studentki. Terminy spotkań zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym studentem/studentką.

Zaproponowany temat ma charakter ramowy. Z jednej strony stanowi propozycję wspólnego przyjrzenia się idei i praktyce obserwatorium (rozumianego jako przestrzeń nieinwazyjnego, lecz wyposażonego w narzędzia badawcze "terytorium poznawczego"), z drugiej strony sygnalizuje szerokie i elastyczne spojrzenie na przedmiot badań slawistycznych, prowokujące do namysłu nad kształtem współczesnej "ramy" słowiańskiej.

Literatura:

Literatura będzie podawana sukcesywnie w trakcie indywidualnych spotkań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)