Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Argumentacja w działaniu: warsztaty z debat i negocjacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A3AD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Argumentacja w działaniu: warsztaty z debat i negocjacji
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "filologia dla mediów" (III rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Naukę przedmiotu ułatwi ogólna znajomość psychologii komunikowania. Student powinien swobodnie operować pojęciami: perswazja, manipulacja, komunikacja społeczna, argumentacja.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program obejmuje analizę i tworzenie wypowiedzi argumentacyjnych w dwóch typach interakcji: debatach i negocjacjach. Studenci poznają teorię debaty i wybrane formaty debat, a także popularne teorie negocjacji. Zajęcia te mogą pomóc studentom w rozwijaniu umiejętności argumentacyjnych, których wymaga praca w mediach. Podstawowe formy warsztatowe, w których biorą udział, obejmują analizy argumentacji, interakcje szkoleniowe i pisanie scenariuszy negocjacyjnych.

Pełny opis:

Warsztaty poświęcone są doskonaleniu umiejętności retorycznych w praktykach interakcyjnych.

Debatę traktuje się jako narzędzie do tworzenia argumentów i testowania ich siły i użyteczności w sporze. Studenci będą mogli poznać założenia debaty i różne sposoby jej prowadzenia, zarówno jako uczestnicy debat, jak i ich badacze.

Celem zajęć jest również przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy dotyczącej negocjacji w korelacji z umiejętnościami z zakresu retoryki, komunikacji interpersonalnej, a także problemami związanymi z perswazją i manipulacją.

Przykładowe tematy:

Gatunki (Jaki potencjał retoryczny tkwi w gatunkach debaty?)

Formaty debat (Na ile sposobów można debatować w turniejach?)

Argumentacja wspierająca (Jak strategicznie opracowywać obronę tezy?)

Argumentacja refutacyjna (Jak rozpoznawać i obalać argumenty słabe a doceniać i przyjmować mocne?)

Rola moderatora w debacie (Jak kierować debatą albo dyskusją?)

Ewaluacja debat konkursowych (Co, jak i dlaczego jest oceniane ?)

Czy erystyka jest nieetyczna? (Jak myśleć o sporze?)

Po co nam negocjacje?

Taktyki negocjacyjne w teorii i praktyce

Na zajęciach prowadzone będą debaty w różnych formatach.

Literatura:

A. Budzyńska-Daca, Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010, Warszawa, PWN 2015.

A. Budzyńska-Daca (red.) 20 lat polskich debat przedwyborczych, Warszawa, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki 2016.

A. Budzyńska-Daca, Debata i negocjacje z perspektywy retorycznej krytyki gatunków, „Forum Artis Rhetoricae”, 2014, nr 3(38), p. 36-51.

A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska, Retoryka negocjacji. Scenariusze, Warszawa, Wydawnictwo Poltext 2018.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK, Warszawa 1994.

Harvey-Smith, N. (2011). The Practical Guide to Debating Worlds Style/British Parliamentary Style. Nowy Jork: International Debate Education Association (http://debate.uvm.edu/dcpdf/Neill_Harvey_Smith_Practical_Guide_to_Debating_Worlds_Style_2011.pdf)

Hołówka T., Dyskusja jako metoda rozstrzygania sporów, w: tejże, Błędy, spory , argumenty, Warszawa 1998.

Jabłońska-Bonca J. Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2003.

Prager J. R., Introduction to Lincoln-Douglas Debate, https://www.boone.k12.ky.us/userfiles/781/Classes/52280/intro-ld_2007.pdf?id=558370

Sather Trevor, Pros and Cons: A Debater's Handbook. – Routledge, London. Publication, 1999.

Snider A., Schnurer M., Many Sides: Debate Across the Curriculum, International Debate Education Association, New York, 2006.

Branham Robert J., Debate and Critical Analysis: The Harmony of Conflict, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1991.

Williams, David E. McGee, Brian R. Worth, David S., University Student Perceptions of the Efficacy of Debate Participation: An Empirical Investigation, “Argumentation and Advocacy”. Volume: 37. Issue: 4, Spring 2001.

Ury William, Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 1995, Wyd. PWE.

+ Materiały własne prowadzących

Efekty uczenia się:

- znajomość zasad debaty i negocjacji (różnic i podobieństw);

- znajomość podstawowych technik argumentowania;

- umiejętność uczestniczenia w interakcji o charakterze debaty i negocjacji;

- umiejętność rozpoznania nadużyć w argumentacji

- umiejętność rozpoznania wybranych modeli negocjacyjnych

- umiejętność analizy błędów w komunikacji defensywnej utrudniającej porozumienie

- umiejętność wskazywania sposobów wychodzenia z sytuacji konfliktowych w komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani za uczestnictwo w debatach i negocjacjach, a także za umiejętność krytycznej analizy tych gatunków.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w projekcie, tj. w wybranych gatunkach debat (w tym przygotowanie się wg zasad).

Na ocenę bardzo dobrą (5 i 5!) mogą być przewidziane dodatkowe zadania projektowe związane z debatami/negocjacjami.

Możliwe są dwie nieobecności na zajęciach z wyłączeniem zajęć, w których ma się przydzieloną rolę w debacie.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)