Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edycja tekstów w Sieci II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A2ET-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edycja tekstów w Sieci II
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne poznanie zasad opracowania edytorskiego tekstu przeznaczonego do publikacji w przestrzeni cyfrowej.

Pełny opis:

Student w trakcie zajęć zapoznaje się z zasadami opracowania edytorskiego tekstu przeznaczonego do publikacji w przestrzeni cyfrowej. Poznaje techniki i narzędzia służące do tworzenia serwisów WWW, książek elektronicznych (e-booków) oraz e-czasopism. Problematyka zajęć obejmuje nie tylko kwestie opracowania cyfrowego tekstu typograficznego, lecz także tekstu w formie audialnej (pliki audio, podcasty, audiobooki) oraz audiowizualnej (podcasty wideo, wideoblogi).

Literatura:

Ph. Baines, A. Haslam, Pismo i typografia, tłum. D. Dziewońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

J.D. Bolter, Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, tłum. A. Małecka, M. Tabaczyński, Korporacja Ha!art, Kraków–Bydgoszcz 2014.

R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, wyd. 2, tłum. D. Dziewońska, Wydawnictwo d2d.pl. Kraków 2008.

J. Cohen, Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie, tłum. A. Bulandra, M. Pałczyński, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.

J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2006.

M. Górska, Visual storytelling. Jak opowiadać językiem video, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

A. Gwóźdź (red. nauk.), Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

M. Kasperski, A. Boguska-Torbicz, Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.

G. Mercado, Okiem filmowca. Nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2011.

L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji w serwisach internetowych, wyd. 2, tłum. K. Masłowski, T. Jarzębowicz, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.

J. Sklar, Zasady tworzenia stron WWW, tłum. W. Hrycyk, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001.

M. Sopyło, Estetyka książki elektronicznej, Novae Res, Gdynia 2008.

E. Szczęsna (red. nauk.), Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, TAiWPN Uniwersitas, Kraków 2015.

A. Wolański, Edycja tekstów. Książka – prasa – WWW, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

K. Zych, Podcast: Level Up. Wznieś swój podcast na wyższy poziom, Wydawnictwo Nieśpieszne, Kraków 2021.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie pojęcia i zasady dotyczące składu i łamania tekstu, edycji tekstów w Internecie oraz opracowania graficznego; potrafi posługiwać się programami komputerowymi służącymi do składu i łamania tekstu, edycji tekstów w Internecie oraz opracowania graficznego; jest gotów do organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny swoich dokonań.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpowicz, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Tomasz Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)