Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A3KE
Kod Erasmus / ISCED: 09.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (III r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone wyłącznie dla studentów realizujących specjalizację redaktorsko-wydawniczą.


Podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z działaniem jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Każdy słuchacz dysponuje stanowiskiem komputerowym na czas zajęć. Nacisk kładzie się na techniczne czynności redakcyjne i edycyjne.

Pełny opis:

Warsztaty poświęcone są zapoznaniu słuchaczy z praktycznym wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie zaawansowanych możliwości tego procesora oraz ukazanie jego roli w przygotowaniu tekstu do druku od strony technicznej i językowej. Słuchacze nauczą się zaawansowanego formatowania, posługiwania się skrótami klawiaturowymi, usuwania błędów edytorskich, a także wstawiania tabel, rysunków i spisów.

Literatura:

Materiały przygotowywane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

1. Wskazać zaawansowane możliwości wybranego procesora tekstu.

2. Podać szczegóły dotyczące opracowywania dokumentów za jego pomocą.

UMIEJĘTNOŚCI

3. Zainstalować odpowiednie oprogramowanie.

4. Za pomocą omawianego procesora stworzyć dokument poprawny pod względem edytorskim i językowym.

5. Świadomie wykorzystywać pełne możliwości wybranego procesora tekstu.

POSTAWY

6. Docenić możliwości, jakie daje zastosowanie odpowiedniego oprogramowania.

7. Wyjaśnić, dlaczego odpowiednia edycja tekstu jest bardzo ważna.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona zostanie na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć, prac domowych oraz zaliczenia końcowego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak, Łukasz Własiuk
Prowadzący grup: Łukasz Własiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z działaniem programu LibreOffice Writer – jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Każdy słuchacz dysponuje stanowiskiem komputerowym na czas zajęć. Nacisk kładzie się na techniczne czynności redakcyjne i edycyjne.

Pełny opis:

Warsztaty poświęcone są zapoznaniu słuchaczy z praktycznym wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie zaawansowanych możliwości procesora LibreOffice Writer oraz ukazanie jego roli w przygotowaniu tekstu do druku od strony technicznej i językowej. Słuchacze nauczą się zaawansowanego formatowania, usuwania błędów edytorskich, poprawnego wstawiania tabel, rysunków, spisów i odwołań, a także zautomatyzowanego wyszukiwania i zamieniania fragmentów tekstu pasujących do danego wzorca.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

Michael Fitzgerald, Wyrażenia regularne. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Uwagi:

UWAGA: Jeśli zajęcia będą prowadzone w trybie zdanym, przed pierwszymi zajęciami należy samodzielnie zainstalować program LibreOffice Writer. Link: LibreOffice Writer.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z działaniem programu LibreOffice Writer – jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Każdy słuchacz dysponuje stanowiskiem komputerowym na czas zajęć. Nacisk kładzie się na techniczne czynności redakcyjne i edycyjne.

Pełny opis:

Warsztaty poświęcone są zapoznaniu słuchaczy z praktycznym wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych edytorów (procesorów) tekstu. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie zaawansowanych możliwości procesora LibreOffice Writer oraz ukazanie jego roli w przygotowaniu tekstu do druku od strony technicznej i językowej. Słuchacze nauczą się zaawansowanego formatowania, usuwania błędów edytorskich, poprawnego wstawiania tabel, rysunków, spisów i odwołań, a także zautomatyzowanego wyszukiwania i zamieniania fragmentów tekstu pasujących do danego wzorca.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

Michael Fitzgerald, Wyrażenia regularne. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Uwagi:

UWAGA: Jeśli zajęcia będą prowadzone w trybie zdanym, przed pierwszymi zajęciami należy samodzielnie zainstalować program LibreOffice Writer. Link: LibreOffice Writer.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)