Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Latinamerican foodways

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-FAFW
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Latinamerican foodways
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Courses in foreign languages
Moduł L10 (od 2023): Etnografie regionalne / Monografie terenowe
Moduł L5: Antropologia polityczna i ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

This course focuses on different manifestations of foodways - understood as networks of behaviors, traditions, and beliefs concerning food, all the activities surrounding a food item and its consumption, including the procurement, preservation, preparation, presentation and performance of that food (Yoder 1972) in cultures of Latin America and Latino diasporas in the US.

Pełny opis:

The course examines the origins as well as cultural, social and economic practices of Latin American foodways in critical perspective. We will study the region’s culinary history, food as manifestation of regional/local identity, the relationship between food and race, class, gender, changing production and consumption patterns and increasing problem of food sovereignty in the context of transnational and global processes (e.g. migration). The reading material consisting mainly of ethnographic examples (case studies) is supplemented with varied mass media material (feature films, documentaries, commercials etc.).

Literatura:

Further reading:

Eduardo P. Archetti (1997), Guinea-pigs. Food, Symbol and Conflict of Knowledge in Ecuador, Oxford and New York: Berg.

Warren Belasco (2008), Food. The Key Concepts, Oxford and New York: Berg.

Donna R. Gabaccia (1998), We Are What We Eat. Ethnic Food and the Making of Americas, Harvard University Press.

Hanna Garth (ed.)(2013), Food and Identity in the Caribbean, Bloomsbury.

Carolyn Korsmeyer (red.) (2005), The Taste Culture Reader. Experiencing Food and Drink, Oxford & New York: Berg.

Sidney M. Mintz (1985), The Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, Penguin Books.

Alexander Nützenadel, Frank Trentmann (red.) (2008), Food and Globalization. Consumption, Markets and Politics in the Modern World, Oxford & New York: Berg.

Jeffrey M. Pilcher (1998), ¡Que vivan los tamales! Food and the Making of Mexican Identity, University of New Mexico Press.

Jeffrey M. Pilcher (2012), Planet Taco. A Global History of Mexican Food, Oxford University Press.

Jeffrey M. Pilcher (ed.) (2012), The Oxford Handbook of Food History, Oxford University Press.

Mary J. Weismantel (1988), Food, Gender and Poverty in the Ecuadorian Andes, Waveland Press, Inc.

Richard Wilk (2006), Home Cooking in the Global Village. Caribbean Food from Buccaneers to Ecotourists, Oxford and New York: Berg.

Richard Wilk, Livia Barbosa (eds.)(2012), Rice and Beans. A Unique Dish in a Hundred Places, London and New York: Berg.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci potrafią:

- analitycznie myśleć i dokonywać obserwacji i krytyki przemian społeczno-kulturowych

- posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu etnologii i antropologii kulturowej w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

Assessment:

attendance (1 unexcused absence)

active participation (including 15-minute presentation)

short summaries of texts (sent beforehand)

final essay

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hryciuk
Prowadzący grup: Renata Hryciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)