Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropolog w mediach - popularyzacja nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LAWM
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropolog w mediach - popularyzacja nauki
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L08 (od 2023): Wizualność / sztuka / technologie
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla osób na III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich. Konieczne jest doświadczenie własnych badań i prób tworzenia akademickich prezentacji treści akademickich.


Zajęcia w formie warsztatów będą poświęcone medialnym i popularyzatorskim sposobom prezentowania treści antropologicznych. Będziemy zarówno analizować już powstałe teksty kultury, jak też tworzyć własne.
Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Skupimy się na następujących zagadnieniach:

- popularyzacja nauki i obecność w mediach jako element nauki zaangażowanej

- antropolog pisze (felieton, sprawozdanie, artykuł popularnonaukowy)

- antropolog mówi (jako gość w radiu, jako ekspert w podcaście, jako prowadzący spotkanie w mediach audio)

- antropolog przed kamerą i z kamerą (występy w mediach video, tworzenie krótkich ilustracji wizualnych popularyzujących własne badania)

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatów będą poświęcone medialnym i popularyzatorskim sposobom prezentowania treści antropologicznych. Będziemy zarówno analizować już powstałe teksty kultury, jak też tworzyć własne.

Skupimy się na następujących zagadnieniach:

- popularyzacja nauki i obecność w mediach jako element nauki zaangażowanej

- antropolog pisze (felieton, sprawozdanie, artykuł popularnonaukowy)

- antropolog mówi (jako gość w radiu, jako ekspert w podcaście, jako prowadzący spotkanie w mediach audio)

- antropolog przed kamerą i z kamerą (występy w mediach video, tworzenie krótkich ilustracji wizualnych popularyzujących własne badania)

Będziemy zastanawiać się zarówno nad formą i językiem prezentowania treści dla szerokiej publiczności, jak też nad miejscami i kanałami dystrybuowania takich treści.

Działanie antropologów w przestrzeni publicznej potraktujemy jako miejsce popularyzacji nauki, ale też jako też przestrzeń, w której antropolodzy mogą odnaleźć się na rynku pracy po zakończeniu studiów.

Literatura:

Będziemy analizować aktualnie powstające teksty i prezentacje popularnonaukowe.

- książki

- felietony

- blogi

- reportaże

- wywiadu radiowe

- audycje radiowe

- występy przed kamerą

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili sporządzać nieakademickie reprezentacje własnych badań i antropologicznych tematów, kierowane do szerokiego grona odbiorców.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- czynny udział w warsztatach

- praca na zaliczenie - prezentacja wyników własnych badań w sposób popularny, w wybranej formie (film, podcast, felieton, etc.). Prezentacje odbędzie się podczas ostatnich zajęć i będzie poddana dyskusji w ramach grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Małanicz-Przybylska
Prowadzący grup: Maria Małanicz-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla osób na III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich. Konieczne jest doświadczenie własnych badań i prób tworzenia akademickich prezentacji treści akademickich.

Zajęcia w formie warsztatów będą poświęcone medialnym i popularyzatorskim sposobom prezentowania treści antropologicznych. Będziemy zarówno analizować już powstałe teksty kultury, jak też tworzyć własne.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatów będą poświęcone medialnym i popularyzatorskim sposobom prezentowania treści antropologicznych. Będziemy zarówno analizować już powstałe teksty kultury, jak też tworzyć własne.

Skupimy się na następujących zagadnieniach:

- popularyzacja nauki i obecność w mediach jako element nauki zaangażowanej

- antropolog pisze (felieton, sprawozdanie, artykuł popularnonaukowy)

- antropolog mówi (jako gość w radiu, jako ekspert w podcaście, jako prowadzący spotkanie w mediach audio)

- antropolog przed kamerą i z kamerą (występy w mediach video, tworzenie krótkich ilustracji wizualnych popularyzujących własne badania)

Będziemy zastanawiać się zarówno nad formą i językiem prezentowania treści dla szerokiej publiczności, jak też nad miejscami i kanałami dystrybuowania takich treści.

Działanie antropologów w przestrzeni publicznej potraktujemy jako miejsce

Literatura:

Będziemy analizować aktualnie powstające teksty i prezentacje popularnonaukowe.

- książki

- felietony

- blogi

- reportaże

- wywiadu radiowe

- audycje radiowe

- występy przed kamerą

Uwagi:

Zajęcia rozpoczną się 13 października.

Czas trwania zajęć będzie różny, w zależności od tematu i pracy do wykonania.

A więc będziemy zaczynać w piątki o godzinie 8.30, 9.00 lub 11.30. Będę te informacje podawać w trakcie trwania semestru.

Osoby chętne do uczestniczenia w zajęciach proszone są o zarezerwowanie sobie całego piątkowego przedpołudnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)