Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnografia Kaukazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LEKA
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etnografia Kaukazu
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L9: Etnografie regionalne / Monografie terenowe
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Etnografia Kaukazu to zajęcia przybliżające studentom życie codzienne mieszkańców Kaukazu Północnego i Południowego.

Pełny opis:

Prowadzące: Iwona Kaliszewska, Aneta Strzemżalska

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom życia codziennego mieszkańców Kaukazu Północnego i Południowego. Kontekst historyczny, polityczny i ekonomiczny będzie stanowił ważne tło do szerszych rozważań, nie mniej to codzienne zmagania mieszkańców, ich wyobrażenia o otaczającym ich świecie oraz podejmowane przez nich działania będą dla nas punktem wyjścia.

Dlaczego najstarsze tbiliskie cerkwie są armeńskie? Po co azerbejdżańskie władze wydają fortunę na marmurowe przejścia podziemne, nowoczesne obiekty sportowe i luksusowe hotele? Jak na Kaukazie Północnym rozwiązywane są konflikty? Co to jest krwawa zemsta? Czy na Kaukazie „wychowuje ulica”? Co to jest muzyczny nacjonalizm? Jaki związek ma „walka z terroryzmem” z biurokracją? Kto i dlaczego zbiera rośliny zielone na Kaukazie Północnym?

Zajęcia są efektem długoletnich badań obu prowadzących, będą ilustrowane zarówno materiałami terenowymi jak i filmami z regionu.

1. Zajęcia wprowadzające. Film.

2. Mity narodowe republik Kaukazu Południowego. Polityki pamięci. Jaką rolę odgrywają dziś dawne religie i starożytne zabytki?

3. Zróżnicowanie etniczne Kaukazu. Jaką rolę w kształtowaniu współczesnej mapy etnicznej Kaukazu odegrała polityka radziecka? Czy możemy mówić o etnosie gruzińskim armeńskim lub azerbejdżańskim?

4. Etnografia kaukaskiego miasta. Przestrzeń publiczna na Kaukazie Południowym. Dlaczego najstarsze tbiliskie cerkwie są armeńskie? Po co azerbejdżańskie władze wydają fortunę na marmurowe przejścia podziemne, nowoczesne obiekty sportowe i luksusowe hotele?

5. Tejpy, tuchumy, rodziny. Prawo zwyczajowe i państwowe. Wspólnoty rodowe a lojalność wobec państwa. Jak na Kaukazie Północnym rozwiązywane są konflikty? Krwawa zemsta, zabójstwa czci i porwania.

6. Islam na Kaukazie Pn. Krótki rys historyczny. Jak przebiegała (re)islamizacja regionu po upadku ZSRR? Jaką dynamikę ma dzisiaj? Sufizm i salafizm na Kaukazie Północnym.

7. Ekonomia islamska i ekonomia rynkowa na Kaukazie Północnym.

8. Birża. Nieformalna socjalizacja nastolatków w gruzińskich miastach.

9. Ekonomia kaukaskiego wesela. Jak wyglądają kaukaskie wesela? Dlaczego wiele kobiet woli zostać drugą żoną?

10. Konflikty na Kaukazie i ich skutki. Przesiedleńcy w Gruzji.

11. „Walka z terroryzmem”. Jaki związek ma przemoc państwa z biurokracją?

12. Muzyczny nacjonalizm. Kiedy i w jakim celu stworzono opery narodowe? Dlaczego azerbejdżański jazz jest symbolem wysokiego statusu społecznego? Czy folklor może mieć rangę muzyki klasycznej?

13. Jedzenie i rośliny na Kaukazie Północnym.

14. Zaliczenie

 

Efekty uczenia się:

Studenci opanują podstawową terminologię i zapoznają się z wybranymi zagadnieniami niezbędnymi do pogłębiania wiedzy o życiu społeczno-religijnym na Kaukazie. Prezentowana na zajęciach literatura przedmiotu ma na celu podniesienie kompetencji teoretycznych studentów, pomocnych w analizie życia społecznego mieszkańców Kaukazu. Służyć będą też temu dane i relacje z badań terenowych przytaczane przez osoby prowadzące konwersatorium.

Metody i kryteria oceniania:

50% mini-projekt badawczy

50% aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaliszewska
Prowadzący grup: Iwona Kaliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Iwona Kaliszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)