Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2STAd Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych.

Pełny opis:

Część pierwsza dotyczy metod i rodzajów badań statystycznych, klasyfikacji danych i zmiennych, źródeł danych statystycznych. Część druga poświęcona jest prezentacji i analizie danych. Zagadnienia, które obejmuje to: tabele, wykresy, wskaźniki statystyczne, charakterystyka rozkładu empirycznego za pomocą miar średnich, zmienności i asymetrii, analiza zależności pomiędzy zmiennymi, w tym współczynniki zależności oraz regresja liniowa.

Forma pracy studenta Liczba godzin

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach z prowadzącym) 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu 15

Literatura:

1. George A. Ferguson, Yoshio Takane „Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice”, PWN, 2009

2. Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak,Urszula Siedlecka „Statystyka. Elementy teorii i zadania”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006

3. Mieczysław Sobczyk „Statystyka”, PWN, 2008

4. Mieczysław Sobczyk „Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania”, Wydawnictwo UMCS, 2000

5. Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski „Statystyka od podstaw”, PWE (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne), 2009

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

- znają metody statystyki opisowej,

- potrafią wykorzystać ujęcia teoretyczne do statystycznego opisu zjawisk społecznych,

- potrafią opracować i zaprezentować materiał statystyczny,

- znają podstawy obsługi programu SPSS,

- umieją interpretować wyniki i wyciągać wnioski,

- umieją precyzyjnie formułować wypowiedzi,

- umieją współpracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena obecności na zajęciach

Bieżąca ocena przygotowania teoretycznego do zajęć

i aktywności na ćwiczeniach.

Praca domowa.

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak, Małgorzata Kalbarczyk
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak, Małgorzata Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak, Małgorzata Kalbarczyk
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak, Małgorzata Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.