Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych zastanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-1ADZz Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Analiza danych zastanych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Praca socjalna, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci poznają podstawowe metody analizy danych zastanych z obszaru pracy socjalnej.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi dostępnymi źródłami danych zastanych, przydatnych do analiz w obszarze pracy socjalnej, a także ich formatami oraz metodami poszukiwania zbiorów danych. Warsztaty obejmują specyficzną dla analizy danych administracyjnych perspektywę dynamiczną (analizę trendów).

W ramach przygotowania własnego projektu studenci wykorzystują dane administracyjne zgromadzone w statystykach pomocy społecznej MRiPS, w banku danych lokalnych GUS i innych zbiorach, dane sprawozdawcze, a także udostępniane publicznie dane z badań sondażowych w formacie umożliwiającym ich wtórną analizę.

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z dostępu do danych za pomocą technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Literatura:

 Babbie Earl "Podstawy badań społecznych", PWN 2013

 Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

 Makowska Marta „Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2013

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie

w zakresie wiedzy:

 znał metody i techniki badań społecznych opartych na analizie danych zastanych

 rozumiał ich rolę i zasady stosowania w obszarze pracy socjalnej

w zakresie umiejętności:

 potrafił planować i realizować badania empiryczne i/lub analizy przy użyciu metod i technik właściwych dla analizy danych zastanych

 potrafił dokonywać krytycznej selekcji informacji i materiałów dotyczących pracy socjalnej z wykorzystaniem różnych źródeł oraz technologii ICT

w zakresie kompetencji społecznych:

 gotowy do wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu pod względem poprawności metodologicznej oraz jakości wniosków 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.