Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań w stosowanych naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-1MBSd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Metody badań w stosowanych naukach społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach kursu studenci poznają podstawowe metody badań społecznych, które można wykorzystywać w obszarze pracy socjalnej.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z celami i przebiegiem badań społecznych oraz ich związkiem z pracą socjalną. Poznają podstawowe metody i techniki badawcze oraz pojęcia, związane z etapami procesu badawczego w różnych typach badań. Uczą się formułowania hipotez i zasad poprawnego wnioskowania na podstawie danych empirycznych.

W zakresie pozyskiwania danych kurs obejmuje wstęp do prowadzenia własnych badań, jak również do korzystania z różnych typów dostępnych źródeł, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z umiejętności prowadzenia i wykorzystywania badań społecznych.

Literatura:

 Babbie Earl "Podstawy badań społecznych", PWN 2013

 Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

Uzupełniająco:

 Górniak Jarosław „Co to jest praktyka pracy socjalnej i polityka publiczna oparta na dowodach”, w: „Praca socjalna. 30 wykładów”, red. Krzysztof Frysztacki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019, s. 351-363

 Kurowska Anna „Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce”, Difin SA, Warszawa 2011

 Marynowicz-Hetka Ewa, Granosik Mariusz, Wolska-Prylińska Dorota (red.) „Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007

 Szatur-Jaworska Barbara „Diagnozowanie w polityce społecznej”, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014

 Szatur-Jaworska Barbara „Podstawy metodologiczne badań na rzecz pracy socjalnej”, w: „Praca socjalna. 30 wykładów”, red. Krzysztof Frysztacki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019, s. 134-159

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć po ich ukończeniu

w zakresie wiedzy:

• rozumie rolę badań i zasady ich prowadzenia w obszarze pracy socjalnej

• zna podstawowe metody i techniki badań w naukach społecznych

• zna zasady etyki badawczej

w zakresie umiejętności:

• swobodnie posługuje się terminologią metodologiczną

• potrafi krytycznie korzystać z różnych typów informacji, w tym z wyników badań społecznych

• potrafi dobrać metody do badanego problemu oraz zaprojektować i przeprowadzić własne badania, a także sformułować rekomendacje

w zakresie kompetencji społecznych:

• jest gotowy do wykorzystywania wiedzy metodologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

prace śródsemestralne

egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.