Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - specyfika, uwarunkowania, formy pomocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00-UB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - specyfika, uwarunkowania, formy pomocy
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i omówienie podstawowych pojęć związanych z uzależnieniami behawioralnymi, teorii wyjaśniających przyczyny uzależnień, uwarunkowań psycho-społecznych, jak i form pomocy osobom uzależnionym od czynności.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest wyjaśnieniu istoty uzależnień behawioralnych, kryteriów uzależnienia, podstawowych problemów definicyjnych i terminologii problematyki. Część druga poświęcona jest charakterystyce i psycho-społeczno-kulturowym uwarunkowaniom uzależnień behawioralnych, a część ostatnia formom pomocy osobom uzależnionym od zachowań.

Literatura:

Goban-Klas T, Sienkiewicz P., Społeczenstwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999

Subrahmanyam K., Kraut R. E., Greenfield P.M., Gross E.F., The Impact of Home Computer Use on Children’s Activities and Development, The Future of Children CHILDREN AND COMPUTER TECHNOLOGY Vol. 10 • No. 2 – Fall/Winter 2000, https://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/docs/10_02_05.pdf

Woronowicz B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina i Parpamedia, Warszawa 2009

Chocholska P., Terapia nadmiernego korzystania z komputera i Internetu, w:„Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież. Problem, zapobieganie, terapia”, Polskie Centrum Programu Safer Internet, Warszawa 2012

Fairburn Ch.G., Brownell K.. D., Eating Disorders and Obesity, Second Edition: A Comprehensive Handbook, The Guilford Press, 2002

Hoffmann B., Anoreksja – przyczyny, skutki, leczenie, w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, nr 2/14, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2014, s. 29 – 38

Hoffmann B., Ortoreksja – choroba czy styl życia?, w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, nr 3/14, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2014, s. 29 – 37.

Józefik B. (red.), Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999

Mroczkowska D., Uwiedzeni przez jedzenie, w: Cierpiałkowska L. (red.), „Oblicza współczesnych uzależnień”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006

Dudek B., Pracoholizm — szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę, Medycyna Pracy nr 59(3), Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2008, s. 247 – 254

Mącik D., Między przyjemnością a uzależnieniem. Psychologia zakupów nieplanowanych, Wydawnictwo Grado, Toruń 2008

Szlendak T., Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety., Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Student posiada niezbędną wiedzę umożliwiającą identyfikację uzależnień behawioralnych, potrafi wskazać jej przyczyny z perspektywy teorii i koncepcji psychologicznych i socjologicznych, zapoznany jest z formami leczenia i ma podstawowe pojęcie o terapii poznawczo-behawioralnej.

Łączna ilość godzin niezbędna do przyswojenia materiału: 90

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć, spełnienie warunku obecności na zajęciach, ocena z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hoffmann
Prowadzący grup: Beata Hoffmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)