Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01-MED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów specjalizacji Socjourbanistyka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie wiedzy na temat procedury mediacji oraz podstawowych umiejętności prowadzenia mediacji.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, z wykorzystaniem analizy przypadków, symulacji i ćwiczeń praktycznych.

Szczegółowe zagadnienia poruszane w ramach zajęć:

* Podstawowe mechanizmy w sytuacjach konfliktów

* Mediacje w Polsce - uwarunkowania formalne, prawne, perspektywy rozwoju zawodowego

* Zasady mediacji i dylematy związane z ich realizacją

* Etapy mediacji i zadania mediatora na poszczególnych etapach mediacji

* Techniki pracy na poszczególnych etapach mediacji

* Specyfika konfliktów społecznych (miejskich) i możliwości zastosowania mediacji

Literatura:

* Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do Tak, PWE, Warszawa 1994

* Kressel, K., Mediacje [w]: Deutsch M., Coleman P., Rozwiązywanie konfliktów – teoria i praktyka, WUJ, 2005. str.519 – 544.

* Gmurzyńska E., Morek R. (red), Mediacje – teoria i praktyka, Wolters Kluwer, 2017, roz.1, 6, 8, 10, 11, 22

* Gójska A., Mediacje w konfliktach społecznych, w: Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, 2014, str. 375-392

* Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer 2009, str. 395-427, 429-443.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Gójska
Prowadzący grup: Agata Gójska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)