Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10MEDR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje rodzinne
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji „Negocjacje i mediacje” na studiach magisterskich

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do prowadzenia mediacji w konfliktach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów rozwodowych oraz opiekuńczych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do prowadzenia mediacji w konfliktach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów rozwodowych oraz opiekuńczych. Uczestnicy analizować będą specyfikę sporów towarzyszących kryzysom rodzinnym oraz doskonalić warsztat pracy mediatora w obszarze konfliktów rodzinnych. Zajęcia mają charakter warsztatowy, z uwzględnieniem symulacji realnych sytuacji spornych, studiów przypadków, ćwiczeń oraz pracy własnej uczestników.

Literatura:

Beisert Maria, Rozwód: proces radzenia sobie z kryzysem, Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2000, r.3, s.92-143

Roberts M., Mediation in Family Disputes : Principles of Practice, 2008.

Gójska Agata, Huryn Violetta. Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo C.H.Beck, 2007.

Gillmour Glenn A. High-conflict Separation and Divorce: Options for Consideration, Departament of Justice, Canada, 2004, str.29-46.

Wallerstein J.S., Druga szansa. Mężczyźni, kobiety i dzieci 10 lat po rozwodzie, 2006, rozdz. 17 Psychologiczne zadania rozwodu.

Haynes John. Metaphors and Mediation, http://www.mediate.com/articles/metaphor.cfm

Przybyła-Basista Hanna - Proces mediacji rodzinnych – od teorii do praktyki, Mediator nr 21, 2002, s. 5-21.

Standardy prowadzenia mediacji rodzinnej Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (www.smr.org.pl/publikacje.php)

Gójska A., Mediacja w sprawach rodzinnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń) student:

- potrafi zdiagnozować adekwatność danej sprawy do mediacji

- potrafi określić ewentualne inne formy pomocy rodzinie potrzebne w danej sprawie

- zna i potrafi zastosować techniki pracy mediatora rodzinnego na poszczególnych etapach mediacji (wysłuchanie stron i definiowanie kwestii, analiza potrzeb i interesów, wypracowanie i wybór rozwiązań, praca nad porozumieniem)

- umie współpracować w parze mediacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Udział w praktycznych symulacjach

Ocena z egzaminu (ocena wiedzy teoretycznej oraz praktycznej analizy mediacji)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Gójska
Prowadzący grup: Agata Gójska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)