Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10WDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do mediacji
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów specjalizacji "Negocjacje i mediacje"

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz opanowanie umiejętności praktycznych potrzebnych do prowadzenia mediacji. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zadaniami mediatora oraz warsztatem jego pracy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz opanowanie umiejętności praktycznych potrzebnych do prowadzenia mediacji. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zadaniami mediatora oraz warsztatem jego pracy

Zajęcia mają charakter konwersatorium, w trakcie którego studenci zapoznają się różnymi podejściami teoretycznymi do procesu mediacji, z wynikami badań naukowych, prawnymi aspektami procedur mediacyjnych w Unii Europejskiej i w Polsce. Duża część zajęć poświęcona jest treningowi praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji poprzez pracę warsztatową i udział w ćwiczeniach symulacyjnych.

Literatura:

1. Mediacje – teoria i praktyka. 3 wydanie rozszerzone , Gmurzyńska E., Morek R. (red), Wolters Kluwer, 2018. (wybrane fragmenty)

2. Moore Ch., Mediacje – Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów (3.wydanie), Wolters Kluwer, 2016. (wybrane fragmenty)

3. Kressel, K., Mediacje [w]: Deutsch M., Coleman P., „Rozwiązywanie konfliktów – teoria i praktyka”, WUJ, 2005. str.519 – 544.

4. Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010 (wybrane fragmenty)

5. Kressel, K., Pruitt, D. G., Mediation Research. The Process and Effectiveness of Third-Party Intervention, 1989. (wybrane fragmenty)

6. Aktualne materiały informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości na temat mediacji w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych.

7. Inne (aktualizowane) materiały pomocnicze dostępne w wersji elektronicznej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- zna różne podejścia teoretyczne i modele mediacji;

- potrafi wyjaśnić rolę mediatora;

- potrafi stosować procedury mediacyjne,

- zna regulacje prawne mediacji w Polsce;

- zna zasady mediacji;

- potrafi wdrożyć zasady etyczne funkcjonowania w roli mediatora;

- ma opanowane podstawowe umiejętności prowadzenia mediacji.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- aktywne uczestnictwo w zajęciach praktycznych

- przygotowanie prezentacji

- zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Winiarska
Prowadzący grup: Aleksandra Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)