Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demokracja i jej wrogowie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-30DIJW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demokracja i jej wrogowie
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Demokracja od pierwszych nowożytnych prób realizacji była stale atakowana. Ataki te przyjmowały rozmaite formy. Omówione zostaną ataki z pozycji konserwatywnych, liberalnych, anarchistycznych i lewicowych. Przedmiotem zajęć będą głównie ataki przeprowadzane w ramach Zachodu (Europy i Ameryki Północnej), ale pojawią się także problemy demokracji w nawiązaniu do studiów postkolonialnych. Poruszone zostaną także kwestie elitaryzmu, związku religii z demokracją oraz nowoczesnych technologii.

Zajęcia podzielone zostały na pięć części:

I - Wprowadzenie i sposoby rozumienia demokracji

II - Demokracja między Oświeceniem a Kontroświeceniem (Wybrane problemy XIX-wieczne)

III - Wyzysk a demokracja - kolonializm i kapitalizm

IV - Zaufanie, obywatelskie nieposłuszeństwo i deliberacja

V - Technologia, media społecznościowe i perspektywy dla demokracji w przyszłości

Ilość czasu, jaką student/ka musi poświęcić na opanowanie wyżej wymienionych zagadnień, zależy od jego/jej indywidualnych predyspozycji, a także wiedzy, jaką posiadał/a przed rozpoczęciem przedmiotu.

Literatura:

Wybrana literatura (dokładne informacje na temat fragmentów do przeczytania zostaną podane na zajęciach):

- Robert A. Dahl, "Demokracja i jej krytycy", Warszawa 2012

- Robert A. Dahl, "O demokracji", Warszawa 2000

- Thomas Hobbes, "Lewiatan", Warszawa 2012

- Jan Sowa, "Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia" Warszawa 2019

- Adam Leszczyński, "Ludowa historia Polski", Warszawa 2020.

- Joseph de Maistre, "Wieczory petersburskie", Warszawa 2011

- Isaiah Berlin, "Pokrzywione drzewo człowieczeństwa", Warszawa 2004

- Howard Zinn, "Ludowa historia Stanów Zjednoczonych", Warszawa 2016

- Edward Said, "Orientalizm"

- Magdalena Środa, "Obcy, inny, wykluczony", Gdańsk 2020

- Patrick J. Deneen, "Dlaczego liberalizm zawiódł?", Warszawa 2022

- Carl Schmitt, “Kryzys demokracji parlamentarnej": w tenże, "Teologia polityczna i inne pisma", Kraków 2000

- H.D. Thoreau, "Obywatelskie nieposłuszeństwo", Poznań 2006

- Hannah Arendt, "Nieposłuszeństwo obywatelskie" [w:] tejże, "Kryzys republiki", Warszawa 2022.

- Jan-Werner Muller, "Przeciw demokracji", Warszawa 2016

- Mark Lilla, "Bezsilny Bóg", Warszawa 2009

- David Runciman, "Jak kończy się demokracja", Warszawa 2019

- Jason Hickel, "Mniej znaczy lepiej", Warszawa 2021

- Chantal Mouffe, "Paradoks demokracji", Wrocław 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

• Potrafi przedstawić główne idee demokracji

• Potrafi wyjaśnić istotę sporu między jej zwolennikami a przeciwnikami

• Potrafi wskazać aktualne zagrożenia dla demokracji

• Potrafi zrekonstruować przebieg procesu krytyki demokracji i jej wewnętrzne elementy podlegające krytyce

• Potrafi dokonać samodzielnej analizy tekstów autorstwa wybitnych przeciwników demokracji i wskazać na podstawowe elementy ich krytyki

• Potrafi dokonać interpretacji wybranych tekstów, zagadnień, wysnuć wnioski dotyczące roli relacji między myślą polityczną a polityką

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność podczas zajęć, referat lub praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kamiński
Prowadzący grup: Bartosz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)